ЕКСТРАНС ООД

Лице за контакт: Явор Пейчев
Адрес: 1606 София
бул. Тотлебен 71-73
Телефон: +359 2 980 63 40
E-mail: head.office@extrans-bg.com
Интернет страница: http://www.extrans-bg.com

 

3PL, международен и вътрешен транспорт, FTL, LTL, митнически и свободен склад, хладилна камера, митническо обслужване

3PL, международен и вътрешен транспорт, FTL, LTL, митнически и свободен склад, хладилна камера, митническо обслужване

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !