Търсене
  1. Начало
  2. Фирми
  3. Услуги
  4. Национална Почвена Служба

Национална Почвена Служба

Лице за контакт: Явор Йорданов
Адрес: София
Телефон: +359 887 92 50 32 , +359 889 20 47 51
E-mail: nationalsoils@gmail.com
Интернет страница: http://www.nationalsoils.com/

 

Национална почвена служба - НПС

НПС е водеща компания в предоставянето на точни и прецизни препоръки за избор на подходящи терени за създаване на насаждения за производство на висококачествена и конкурентноспособна земеделска продукция.

Националната почвена служба извършва следните услуги за Вас земеделци: Почвено проучване Детайлни теренни почвени проучвания Почвени анализи на основни почвени характеристики Консултации на място Почвено картиране Прецизно едромащабно почвено картиране Дигитална паспортизация на земите в стопанството Микро райониране и определяне на Тероар (terroir) Оценки за пригодност Определяне на пригодност на локалните почвени условия за отглеждане земеделски култури Бонитетна оценка на месторастения и изготвяне на почвено-климатична характеристика Качествени оценки на средата за отглеждане на Трайни насаждения, Етеричномаслени култури, Алтернативни и Био култури Препоръки за торене Агрохимични проучвания и оценка на биопотенциала на почвите Определяне на агрохимичния статус на почвата и изготвяне на препоръки за торене Изграждане на технологични карти за вида, нормите и времето на внасяне на торовете. Прецизно земеделие Прецизни цифрови подложки за GPS устройствa на земеделски машини Пълно интегриране на реални полеви данни в прецизни GPS устройства Цифрова паспортизация на земеделски стопанства GPS заснемане, ГИС моделиране и ГЕО бази данни Дигитализация и цифровизация на растерни и кадастрални карти Прецизно GPS позициониране на земеделски и кадастрални парцели ГИС анализи и моделиране на характеристики на средата - почви, води, атмосфера Околна среда и устойчиво развитие Предпроектни и проектни проучвания в областта на околната среда Опазване на биоразнообразието и защита на природата Устойчиво управление на ландшафти Оценка и анализ на замърсени земи Теренно проучване на замърсени земи и почви с ограничения Картиране на замърсени земи и определяне на пространствен обхват на поразени участъци Проектни проучвания за рекултивация на нарушени терени

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !

Използваме бисквитки, за да ви предоставим възможно най-доброто разглеждане на нашия уеб сайт. Ако продължите да използвате сайта без да променяте настройките за бисквитки, ще приемаме, че сте съгласни с условията. Във всеки един момент може да промените вашите настройки за бисквитки.

Научете повече за нашата Политика за поверителност