КРЕЛ ООД

Адрес: Сливен 8800 ул. Хр. Ботев 27А, ап. 13 тел.: 044/27 053 факс: 044/27 053
E-mail: mafuzov@hotmail.com

 

Машини и съоръжения за преработка на грозде, за стабилизиране и бутилиране на вина

 

Машини и съоръжения за преработка на грозде, за стабилизиране и бутилиране на вина.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !