Животновъдство

post-image Животновъдство

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ "САМАРЯНИ"

Мисията на предприятието е да популяризира пчеларството, продуктите, технологиите и научните постижения сред широката общественост, както и да срещне професионалните и бизнес интереси на производители, преработватели, търговци и научни работници за взаимо
post-image Животновъдство

ПОМС ООД

Изкуствено осеменяване на селскостопански животни с дирижиране пола на приплодите по метода на Чалев