Животновъдство

post-image Животновъдство

Тейка

Производство на фуражни смески (за пилета, прасета и др.); растителна защита, консултации; производство на земеделски стоки.