1. Начало
  2. Интервюта
  3. Инвестиции
  4. Над 270 млн. лева по различните мерки на ПРСР са получили българските земеделци благодарение на експертите от НССЗ

Над 270 млн. лева по различните мерки на ПРСР са получили българските земеделци благодарение на експертите от НССЗ

Снимка:

Любомир Маринов, изп. директор на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ)

- Г-н Маринов, каква е ролята на Националната служа за съвети в земеделието по отношение на консултациите на фермерите откакто е отворена ПРСР?

- Ние работим от 2008 г. по мярка 143 „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“. Тя обхващаше работа и предоставяне на пълни комплекти от съветнически услуги на няколко групи земеделски стопани в България. Това са полупазарните стопанства–мярка 141, мярка 112 „Подкрепа и създаване на стопанства на млади фермери“, мярка 142 за организации на производители и мярка 214 „Агроекологични плащания“. Действието на мярка 143 относно младите фермери и агроекологичните плащания приключи през септември 2010 г.

- Колко бизнес плана изготвиха експертите от НССЗ по мерките, които приключиха?

По мярка 112 сме направили над 4 000 бизнес плана на млади фермери в България, тоест, обхванахме над 95% от всички, които кандидатстваха. Над 3500 от тях бяха одобрени. По мярка 214 за периода 2008 -2010 г. имаме изготвени над 2 000 заявления за подпомагане.

- А относно мярка 141?

- До края на програмния период ние ще изготвяме безплатни бизнес плановете на всички полупазарни стопани. До момента имаме изготвени над 4500 бизнес плана, което е внушителна бройка. Мярката е отворена от месец април. Интересът е явен, понеже това е една от мерките, които подпомагат полупазарните стопани, не се иска никаква сериозна инвестиция, за да станат тези стопанства устойчиви на пазара. Освен това услугата, която предоставяме, е безплатна, което не е без значение.

- До момента какви субсидии са достигнали до бенефициентите по ПРСР благодарение на НССЗ?

- Над 270 млн. лева са получили българските земеделци благодарение на експертите от НССЗ. Това са всички мерки, по които сме работили от 2008 до момента, като се има предвид, че броят на експертите ни е доста малък.

- Колко човека реално участват в изготвянето на бизнес плановете?

- Имаме 27 офиса в 27 областни града. Работим със 100 експерта. Изпитваме затруднения откъм човешки ресурс, но засега нямаме кандидати, които да са недоволни от нас, че не сме им помогнали или не сме им обърнали внимание. Всички задължения си изпълняваме в срок

- С какво 141 мярка е атрактивна за дребните земеделски производители?

- Първо, защото има ресурс, и то не малък. Освен това не се изисква фермерът да направи някакви инвестиции, за да получи тези пари. Интересът е голям и защото най-голяма група от български земеделци са точно такива – полупазарни стопанства. Идеята и духът на тази мярка е, чрез субсидирането тези стопанства да станат изцяло пазарни, да се постигне някаква устойчивост в развитието, и е нормално това да предизвиква интереса на хората. Мисля, че до края на 2013 година можем да направим бизнес планове на поне още 3 000 човека и те да си вземат европейските субсидии.

- Какви са изискванията към кандидатите?

- Трябва да са регистрирани по Наредба 3, както и стопанството им да не е съсобствено. Също така земеделските култури, които отглежда стопанинът, трябва да са най-малко две. Земеделските стопани е важно да знаят, че отпадна ограничението от 85% към 15% относно отглежданите култури, като това съотношение се запази само за стопанствата, в които се отглеждат технически култури. Друго изискване е да са до 60 години, но могат да кандидатстват и рано пенсионирани хора - военни, учители и др. Също така икономическите единици на стопанството им трябва да е от една до четири. Важно е земеделският стопанин да е наясно със своите намерения за 5-годишен период, като за всяка следваща година стопанството трябва да нараства с не по-малко от 1,5 икономически единици до третата година, и е не по-малко от 3 икономически единици до края на петгодишния период. Тоест, стопанството трябва да надхвърля 4 икономически единици в края на подпомагания период. С други думи - да се вижда устойчивостта и последователността в развитието на стопанството. Парите не са много - 7500 евро за 5 години, но с тях земеделските производители могат да си покрият немалко разходи – за торове, препарати, за фуражи на животните, да си платят данъци и осигуровки.

                                                       интервю на Светла Стефанова

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.