Етикет: НССЗ
post-image
Новини Институции

Публикуван е проект на решение за одобрение на национални научни програми в сферата на селското стопанство - „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“

Общественото обсъждане ще продължи до 5 ноември 2020 г. на Портал за обществени консултации
post-image
Новини Производство и преработка

организира семинар на тема: Технологични решения за редуциране употребата на пестициди при производството на плодове и зеленчуци

Повишаване ефективността при използването на хранителните вещества в градинарството
post-image
Новини Институции

Онлайн информационен семинар на тема: Ефективно използване на водните ресурси. Законови възможности за напояване. Редуциране на разходите за вода

Оргaнизира се от Териториални областни офиси на - гр. Русе и гр. Шумен и Шуменски университет „Е. К. Преславски“
post-image
Новини Производство и преработка

Добри практики при спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и при възникване на трудови правоотношения за земеделските стопани

Информационен семинар на Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Габрово) и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (Дирекция „Инспекция по труда - Габрово“)
post-image
Видеа ОСП от полза за всички нас

– с важна роля при обучението и консултирането на младите и малките фермери и оказване на подкрепа за изпълнение на техните бизнес планове

Работа с ИСУН - информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС