Етикет: НССЗ
post-image
Новини Институции

Онлайн информационен семинар на тема: Ефективно използване на водните ресурси. Законови възможности за напояване. Редуциране на разходите за вода

Оргaнизира се от Териториални областни офиси на - гр. Русе и гр. Шумен и Шуменски университет „Е. К. Преславски“
post-image
Новини Производство и преработка

Добри практики при спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и при възникване на трудови правоотношения за земеделските стопани

Информационен семинар на Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Габрово) и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (Дирекция „Инспекция по труда - Габрово“)
post-image
Видеа ОСП от полза за всички нас

– с важна роля при обучението и консултирането на младите и малките фермери и оказване на подкрепа за изпълнение на техните бизнес планове

Работа с ИСУН - информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС
post-image
Видеа ОСП от полза за всички нас

Тази седмица в предаването „ОСП – от полза за всички нас“: – с важна роля при изготвянето на бизнес планове на малки стопани и млади фермери и подкрепа по време на изпълнение на техните проекти

Експертите от службата – с принос в прилагането на Общата селскостопанска политика и подобряване знанията и уменията на земеделските стопани
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Вижте условията за кандидатстване по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства" от ПРСР 2014-2020г. – целеви прием 2020 г.

Приемът по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 тази година има за цел да подкрепи проекти от сектор „Животновъдство“ и е отворен до 15 май
post-image
Видеа ОСП от полза за всички нас

До 15 май 2020 г. се приемат проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от ПРСР

Подробности за кандидатстването разказва Делян Георгиев, началник отдел Консултантски услуги по национални и европейски програми в