Информационната система за идентификация на животните има нужда от усъвършенстване

Йордан Войнов, директор на Националната ветеринарномедицинска служба

-  Има или няма България система за идентификация на животните, която да дава право на евросубсидия на глава добитък, а не на площ, както е в момента, което пък се оказало фатално за фермерите без собствена земя и заради това те остават без финансиране и протестират?

-  В България има информационна система, но тази информационна система за пръв път е създадена 2002 година, след това 2006 година - доусъвършенстване. Това е по линия на ФАР, външни проекти, но проблемът е, че тази система е създадена навремето, в годините е създадена единствено за обслужване на ветеринарната служба, не е била пригодена за комуникация със сега действащата Разплащателна агенция. И аз бих сравнил това нещо, както е при хората, съответно при раждане, при смърт, при регистрация, нали има изградена информационна система, която от дълги години съществува, а до 2002 година не е имало никаква система в България, която да обслужва този вид дейност.

-  Вашият предшественик Жеко Байчев казва, че система има, вие сега го потвърждавате. От друга страна, главното обяснение в пресата защо си отива Байчев е, че система нямало и затова така ви задавам въпроса, защото започвам да се обърквам сега - има ли, няма ли?

-  Аз ви казвам, защото в тази система, тя е била пригодена предимно за вкарване на животни и следене на техния здравен статус.

-  Тоест, само болните животни са в системата, а Европа иска всички животни да са в нея, за да може да изплаща субсидии на брой животни?

-  Ние на този етап сме вкарали за едрите преживни животни и дребните преживни животни. Предстои да се вкарват коне, скитащи кучета и т.н. На тази система й е нужно усъвършенстване. Досега тя е била капсулирана по отношение казвам на външен достъп за Разплащателна агенция, за фермери и т.н. Тази информация, която постъпва отдолу, тя трябва да бъде актуална. Досега информацията в тази система се вкарваше от 265 ветеринарни лекари, общински лекари, които са по един във всяка община, но това е крайно недостатъчно и не може тази система да е актуализирана. Тя не може да се актуализира перманентно.

- Как трябва да става? Като умре кравата, веднага трябва да се пише, че е умряла и да не вземаш пари за умрялата крава.

-  За нашите общински лекари, които са, пак казвам, по един за община, единственият източник за тази информация до момента им я предоставят частно практикуващите лекари. Но частно практикуващите лекари досега е било практика - отиват на тримесечието един път при този общински лекар и му занасят цялата информация на хартиен носител. А нали се сещате, че през тези три месеца са се случили страшно много неща - едно животно е умряло, друго е продадено и т.н. Реално няма актуализация на информацията.

-  Сега на колко месеца ще ходят?

- Нашата цел оттук, тя е много важна. Първа задача и основана, тези частно практикуващи лекари, които са по участъци, те са 1 100 души, да започнат да вкарват тази информация, както и едрите фермери. Фермерът, след като иска да получи субсидия, той трябва да е заинтересован, че всички животни трябва да са вкарани в тази система, също да е отразено движението къде животното е продадено, дали е умряло. Защото аз пак ще направя едно сравнение - може ли един гражданин да отиде и да получи някаква помощ за парно или за електроенергия без лична карта? Нали това не може да стане?

-  Там има кратки срокове. Тоест, сега трябва един път да се променят сроковете, в които това ще се заявява. Второ, това трябва да е ясно къде обаче ще ходиш да го заявяваш. Трябва всички тези лекари да имат компютри.

-  Досега единственият потребител, който подаваше отдолу нагоре информация, това бяха нашите общински лекари, които са крайно недостатъчни - 265 на брой. Сега нашата цел е частно практикуващите, един вид които са джипитата долу на терена, те да започват тази информация.

- Във времето ще стане ли така, че догодина да няма протести на млекопроизводителите, които не са получили субсидия за брой крави?

- Аз мисля, че ще стане, защото тук ще обединим и фермерите, защото фермерите вървят като скачени съдове с ветеринарен лекар. Не може фермер без ветеринарен лекар и ветеринарен лекар без фермер. Големите фермери, те ще имат интерес, а те вече ще имат достъп до системата със съответните пароли, той ще има интерес той да подаде информацията от фермата, че животно номер еди кое си е отишло в кланица еди коя си, или е продадено, или е умряло и наличния му брой животни, с които той ще кандидатства за субсидия.

- Тоест, догодина мляко няма да се излива по шосетата, защото ще работи такава система, при която всеки ще си декларира кравата и ще получава субсидия за нея, а не само ако има земя?

- Точно.

- Защо си тръгна вашият предшественик Жеко Байчев? Той изтегли много покрай влизането на България в ЕС. Спираха саламите, пускаха ги най-накрая, българското месо все пак беше пуснато в съюза.

- За предшественика няма да говоря. Аз съм работил дълги години с него, бил съм регионален директор и т.н. Сега не мога да кажа. Имало е някакви мотиви, министърът е преценил, освободен е, но аз пак искам да кажа, че ветеринарната служба на България няма проблеми с ЕС. ЕС е делегирал и вярва в нея. Не е отнета компетенцията, не са отнети, не са спрени плащания. Така че аз не виждам, за разлика от други служби, ветеринарната служба някак си да е пострадала.

Дарик радио

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.