1. Начало
  2. Интервюта
  3. Институции
  4. Не се очаква нов доклад за България през тази година

Не се очаква нов доклад за България през тази година

Меглена Плугчиева, вицепремиер по усвояване на европейските фондове

- Стана ясно, че не трябва да очакваме доклад, който да е свързан с усвояването на еврофондовете през ноември, а по-скоро следващата година. Означава ли това, че оценката, която ще получим се отлага във времето?

- Не, никой не е очаквал доклад. Аз не знам откъде се е прокраднала изобщо тази информации.

- Такива са интерпретациите на медиите. Това, което действително се знае със сигурност е, че тогава трябва да има решение дали да бъдат възстановени плащанията по САПАРД.

- Нека да ви припомня каква е хронологията на събитията. Доклад за България имаше през юли месец и съответно два доклада за усвояване на фондовете с оценка и съответно за изпълнение на механизма за сътрудничество и верификация. Не се очаква и не е имало изобщо такова очакване за доклад през ноември, тъй като за ноември говорим последно време постоянно. Това идва от факта, че през ноември месец се очаква оценката на комисията по трите предприсъединителни програми. Да ви припомня, че програма ФАР изтича като действие на 30 ноември и знаете, че е вдигната акредитацията на две агенции ФАР в Министерство на финансите и на регионалното развитие. Затова всички погледи по темата „ФАР" са ориентирани към ноември и ангажиментите, които изпълняваме и оценката, която очакваме, но тя не е свързана с доклад, а просто с позиция. По програма САПАРД също оценката е свързана с месец ноември. Знаете, че очакваме тази позиция на комисията, за вдигане на мерки на вдигане на забраната на действията по трите мерки по САПАРД и знаете, че има молба от българска страна за удължаване на срока на програма САПАРД с още една година. Иначе и тя изтича сега, в края на тази година. И по програма ИСПА на 23 ноември е следващата важна дата, след която комисията задейства друг механизъм, ако няма изпълнение, достатъчно, по ангажиментите, които имаме. Затова всичко се свързва с ноември, в никакъв случай не се очаква някакъв специален доклад на комисията и затова аз съм изненадана, че изобщо това се тиражира в пространството.

- Оценка ще има, тя няма да бъде забавена, каква ще бъде според вас, отчитайки реалностите? Отчетите всъщност вече са в Европейската комисия.

- Точно така! И очакваме, наистина въпрос на дни, да се произнесе комисията. Аз вече на няколко пъти казах, ако трябва да дам моята оценка и общо взето тя не се различава и от мисиите, които имахме в последните седмици от ЕК, че се наблюдава сериозен напредък в работата на агенция ФАР в Министерство на финансите. Има, разбира се, още някои неща, които трябва да бъдат изпълнени. Съответно при агенция ФАР на регионалното развитие една част от проектите по ФАР, пътни проекти особено, са наистина добросъвестно изпълнени без проблеми.

- Ако сте цитирана коректно, между другото, вие казвате, че тези пари в регионалното министерство са загубени?

- Не, не съм така категорична, защото не бива и да правим такива предварителни, крайни оценки преди да се произнесе комисията, но винаги съм казвала в последните дни едно и също, че за съжаление там списъкът на неизпълнените ангажименти е по-голям.

- По непотвърдена информация, но все пак източници на вестник „Дневник", две от оценките за съответствие, които са в ЕК, не са приети, заради проблеми в одитното звено във финансовото министерство?

- Това е другият въпрос, който аз коментирах още от Брюксел. Ако, сте забелязали, и с който се занимаваме тук в последните дни, по недостатъчния капацитет на одитния ни орган и наистина има по-високи очаквания от страна на ЕК, така че в момента са изпратени три от оценките за съответствие от страна на нашия централен одитен орган. Останалите в момента се подготвят за изпращане, има наистина претенции, има очаквания, много по-различни, отколкото в момента нашият одитен орган дава към момента.

- Всъщност административният капацитет е бил винаги един от сериозните проблеми.

- Да, разбирате ли, тук става дума не само за количествената характеристика, а при централен одитен орган изискванията са много по-високи и става дума за капацитет на хората за достатъчно обучени и сертифицирани, защото това е гаранцията за ЕК, че на място централният одитен орган е този, който замества Брюксел, така да се каже, като контролна функция.

- Сега една от програмите, на които се възлага големи надежди, това е Програмата за развитие на селските райони. Знам, че там са предвидени доста средства. Според вас възможно ли е заради проблемите, които са натрупани до момента по програма САПАРД, за проблемите с оглед това, да се отрази върху тази програма?

- Не, първо че сумата е 3.2. млрд. за развитие на селските райони, една огромна сума. Второ, това наистина е една от най-успешно стартиралите програми, вече са около три хиляди проекти, бяха 2900 допреди няколко дни, и съответно тази програма, това е целта при всички тези не само проверки, които правиха одитните компании, но и промените, които ние направихме и ръководството на агенция САПАРД в действието на програмата, именно за да се предотврати и недопусне прехвърляне на пропуски, на слабости, на слаби механизми към изпълнението на програмата „Развитие на селските райони". Така че това е усилието не само да докажем, че в САПАРД има отделни случаи, които не само трябва да бъдат проверени и се проверяват, и се изпращат в прокуратурата, но и съответно, че механизмите са достатъчно работещи, прозрачни, точни и съответно не се прехвърлят и няма опасност от прехвърляне на грешките и на нередностите и по „Развитие на селските райони". Това са и общите ни усилия и с експертите от ЕК и  ОЛАФ.

- Имате ли вече идея кой трябва да замени Атанас Кънчев начело на Фонд „Земеделие"?

- За съжаление, хубаво е, че няма да има нужда да повтарям това, което г-н Кънчев вече достатъчно обстоятелствено каза, защото там става дума за лични причини и аз се опитвам да му съдействам на г-н Кънчев, той е в Германия в момента, но има реално обсъждане на тези въпроси. Знаете, че това е в правата и задълженията на министър Цветанов. Естествено, че тази кандидатура, която и да било тя, ще я обсъждаме заедно и ще я представим на министър-председателя за назначаване.

- Т.е. все още нямате?

- Има време до 15 ноември.

На фона на финансовата криза обсъждат ли се промени в приоритетите по европейските средства?

-   Да, в момента е дадено право на всички управляващи органи, a освен това очаквам и от неправителствения сектор да даде своите виждания именно за изтегляне евентуално на средства напред във времето или известни корекции, за да може да предотвратим или да играят ролята на буфер тези средства. Това е изключително важно. Междувременно такава стъпка вече предприема министър Димитров по Оперативна програма „Конкурентноспособност".

- Така или иначе първо трябва да ги получим.

- Не, те са тук и работим, за да ги използваме.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.