1. Начало
  2. Интервюта
  3. Институции
  4. Регистрирани са около 75 броя горски пожари, при което са засегнати малко повече от 2400 декара

Регистрирани са около 75 броя горски пожари, при което са засегнати малко повече от 2400 декара

Владимир Константинов, държавен експерт в отдел „Опазване на горите” в Изпълнителна агенция по горите, по БНР, "Преди всички"

- Пожарникарите, проверяват готовността на училищата и детските градини преди началото на учебната година. Вие  започнахте кампания „Пази гората” от пожар, защото в летните жеги опасностите от пожар се покачват неимоверно. Да ни кажете миналата година каква беше картината на горските пожари и тази година каква е до момента.

- Данните за пожарите за тази година в горските територии са, мога да кажа – доста добри за нас. Към този момент има регистрирани в горските територии около 75 броя горски пожари, при което са засегнати малко повече от 2400 декара. Като сравнение с миналата година само искам да кажа, че за същия период на годината имахме регистрирани 1600 декара и около 220 пожара. Тоест в сравнение с миналата година сме в доста добро положение.

- Очевидно по-ниските цифри на какво се дължат – на случайност или на превантивна дейност?

- Не бих казал, че е на случайност. Първо трябва да отчетем, разбира се, климатичните особености, тъй като знаете, че юли месец беше доста влажен. Но от началото на август – края на юли вече имаме доста тежка ситуация, висок риск от възникване на пожари, както в земеделските територии, така и в горските. И мога да кажа, че засега нашите данни и това, по което в момента сме в проверки из страната във връзка с изпълнение на мероприятията, с готовността за реакция при възникване на пожар, мога да кажа, че както нашите екипи, които са специализирани в горските и ловните стопанства, така и съвместната ни дейност с колегите от „Пожарна безопасност и спасяване” са на много добро ниво, организацията е изчистена навсякъде и имаме готовност, както поотделно, така и съвместно да реагираме на всеки един подаден сигнал за запалване, независимо дали в горите или в земите.

- Г-н Константинов успявате ли да докажете произхода на пожарите и причините за тях, каква част от тях се дължат на небрежност, каква част са умишлени? И другото, което е много важно, има ли тенденция на намаляване на умишлените пожари, след като вече се забрани износът на изгоряла дървесина?

- Нашата статистика показва, че досега от тези цитирани 75 пожара, само един е възникнал по естествена причина, имам предвид мълния. Всичките останали са плод на човешко действие или бездействие. Съответно малко по-подробно мога да ви кажа, че 27% са възникнали от опожаряване на растителност, стърнища или ливади, от човешка небрежност са 48% и по неизвестни причини са 23%. Както казах, един брой или 1.5% са естествени. Общо взето, сходни са цифрите и за предходните години.

- В тези 23% неизяснени причини възможно ли е зад тези проценти да стои умишлен палеж?

-  Умишлените палежи, които са регистрирани, за тази година са четири на брой.Така че в сравнение с предходните години, имаме доста сериозно намаляване на умишлените причини и това се дължи както на това, че, както и вие споменахте, няма интерес от износ на изгоряла дървесина извън територията на страната, така и донякъде на нашите мерки, които са взети през годините, на обяснението и на работата с обществеността. Но това не бива да ни успокоява. Ние продължаваме и тази година със съвместни кампании с Главна дирекция „Пожарна безопасност”, вие споменахте „Спаси гората”. Както знаете, по време на Седмицата на гората още април месец винаги се заостря вниманието към това да опазим горите. И общо взето се стараем постоянно да поддържаме интереса на хората и тяхната будна съвест, така да се каже. В последно време в това наистина се забелязва подобрение.

- Будната съвест обаче не пречи да продължават да се палят стърнища, които...

 - Разбира се, това е една от основните причини, както ви споменах, и повечето от възникналите пожари са възникнали извън границите на горския фонд.

- В момента вие правите проверки за степента на готовност за бърза и ефективна реакция при възникнали пожари. Какво точно проверявате и какво показват наблюденията ви до момента, готови ли са структурите по места да реагират адекватно?

- В момента ние проверяваме, както споменах, готовността ни първо при сигнализиране на пожар за незабавна реакция. От миналата година разполагаме с 48 специализирани, високопроходими автомобили за патрулиране и първоначална атака на горски пожари. Това най-общо казано представлява един минипожарен автомобил с 400 литра вода отзад, с помпа – високо налягане, струйници, които са в нашите горски и ловни стопанства разпределени, в най-пожароопасните региони. Имаме обучени екипи за работа с тях, съвместно с колегите от „Пожарна безопасност и спасяване” сме провели вече няколко учения от миналата година досега. И трябва да кажа, че тяхната дейност е много ефективна. Отделно проверяваме степента на изпълнение на противопожарните мероприятия от държавните и общинските структури, които са съсобственици на гори и също мога да кажа, че на този етап почти навсякъде изпълнението на тези мероприятия, имам предвид минерализовани ивици, противопожарни прегради, назначаване на пожаронаблюдатели и други, са в рамките на 80-100%.

- Във всички населени места трябва да има сформирани такива доброволни групи при възникване, евентуално, на големи пожари. Как стои въпросът за формирането на тези доброволни групи, обучението им, екипировката, кой финансира цялата тази работа?

- По Закона за горите всяко едно кметство или община трябва да има гасаческа група, доброволна, от доброволци, които в случай на необходимост да бъдат извиквани при възникване на горски пожар. По принцип това е задължение на кметствата и общините и обучението, структурирането на тези групи е тяхно задължение. Разбира се, ние никога не отказваме при молба от страна на кметствата, да организираме специализирани курсове, съвместно с колегите от „Пожарна безопасност и спасяване”, те се провеждат на място, обяснява се на хората. Тъй като знаете, че дори е опасно понякога, хора, които не са подготвени, да бъдат извикани на горски пожар.

- И в този смисъл, има ли интерес към участие в такива групи, защото знаем, че доброволчеството все още като че ли не е много популярна идея в България?

-  Как да ви кажа, зависи от региона на страната. Това са нашите наблюдения. Има региони на страната, които са по-планински, където хората, така да се каже, приемат гората като своя, там никога сме нямали проблеми със сформирането на гасачески групи при възникване на пожар. Последният пример е от района на Кирково, където в рамките на два часа, може би над 150-200 души излязоха на пожара и спомогнаха много бързо да бъде овладян, т.е. той беше в рамките на 20 декара, не беше изпуснат, а можеше да стане наистина доста сериозен пожар, който да предизвика и интерес от медиите. Но разбира се, има и региони, има предвид по-полските региони, където е по-трудно сформирането на такива групи. Има също така и региони с демографски срив, където има само възрастни хора, предимно по малките населени места и там е по-трудно сформирането.

- Където пък желание може да има, но възможности няма.

- Да.Искам още веднъж да призова населението, обществеността, още няколко седмици останаха, които ще са с висок риск от възникване на горски пожари, нека всички да бъдем внимателни, да не палим огън в гората или в близост до горския фонд и по този начин да спомогнем за опазването на горите, тъй като те са не само наши, а и нашите бъдещи поколения.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.