1. Начало
  2. Интервюта
  3. ОСП - научи повече
  4. Ако малкият и средният бизнес може да работи добре, всички ние ще сме доволни, казва доц. Валентина Маринова, изпълнителен директор на МИГ „Тутракан-Сливо поле“

Ако малкият и средният бизнес може да работи добре, всички ние ще сме доволни, казва доц. Валентина Маринова, изпълнителен директор на МИГ „Тутракан-Сливо поле“

Организациите на производители е тема номер едно за нас

 

 - Какви са приоритетите в работата на екипа на МИГ „Тутракан-Сливо поле“?

Ние сме малки, но с големи амбиции и ще привлечем повече финансов ресурс в следващия програмен период. Искаме да създадем една по-голяма устойчивост на действащия бизнес и да привлечем нови инвеститори заедно с екипите на общините Тутракан и Сливо поле.

Ако малкият и средният бизнес може да работи добре, всички ние ще сме доволни. Гръбнакът на икономиката е малкият и средният бизнес. На териториите на двете общини има един добър процент на заетост. Това значи, че този, който не го мързи, има къде да се реализира. Въпросът е да се опитаме да върнем младите хора. А това може да стане като подобрим инфраструктурата. Ще върнем младите хора, когато те знаят, че ще имат добри и отоплени детски градини, хубави паркове за разходка, добри спортни съоръжения.

 - Как помагате на публичния и частния сектор на двете територии да инвестира и да се развива? И съответно – с какъв бюджет разполагате?

Нашата стратегия е с бюджет пет милиона и двеста хиляди лева. Към този ресурс ще бъдат прибавени още деветстотин хиляди. С този ресурс от близо шест милиона и сто хиляди лева покриваме седем мерки. Около половината са за публичния сектор - общини, неправителствени организации, а другите са за частни мерки.

Тези средства са разделени в три оперативни програми. 60% от сумата е по Програмата за развитие на селските райони. Там се администрират пет мерки, от които три са пряко насочени към земеделските производители – малки стопанства, както и такива от уязвимите сектори - плодове и зеленчуци, животновъдство. Виждаме, че вече има млади хора, които биха се върнали и искат да се занимават с животновъдство, защото новите технологии и новите иновативни подходи улесняват работата и облекчават ръчния труд.

Ние акцентираме и на обединението на производителите. Групите и организациите са тема номер едно за нас. На нашата територия има организация, която работи. Тя дава личен пример. Кооперирането води до по-добра конкурентоспособност, до намиране на по-добри пазари и много други предимства.

Другият инструмент, с който разполагаме и смея да кажа, че сме го изпълнили на 90%, е по Програмата за конкурентоспособност. На територията има индустриални предприятия - шивашки цех, електроника, металообработване, които не са големи, но са достатъчни за територията.

По тази програма имаме да отчетем пет проектни предложения. Ние ще преизпълним този индикатор. В момента имаме усвоени милион и половина лева изцяло за частна инициатива.

Надяваме се, че сме помогнали на тези предприятия да си подобрят производството. Те казват, че ако не са ползвали този ресурс, трудно биха си позволили да заделят собствени средства.

Третата програма, която администрираме, е Програмата за околна среда. Какво е важно да кажем. Стремим се към зелена България, към зелена община. На територията на община Тутракан има няколко защитени местности. Една от тях е Калимок-Бръшлен. Няма как да не спомена Природен парк Русенски Лом и резервата Сребърна.

Не подминаваме проекта за възстановяването на определени популации на почти изчезващи видове. В момента община Тутракан го изпълнява. На 100% усвояваме ресурса по тази оперативна програма.

 - Какви са предимствата, когато се кандидатства чрез МИГ?

Ние имаме ресурс от шест милиона и сто хиляди лева само за двете територии. Има малки стопани, които не отговарят на определени критерии на националната мярка и ако нас ни няма, те няма никога няма да получат финансов ресурс по оперативна програма. Това е първото и много важно мотивиращо условие да се случат нещата.

Другото важно е, че в стратегията имаме заложени по-голям процент на субсидии към тях. Например, ако в националната подмярка 6.4 за неземеделски дейности субсидията е 50%, при нас бенефициентът получава 75%. Ако този бенефициент е млад човек, до 40 години, получава до 85%.

Ние искаме да оставим едни добри проекти, които да бъдат устойчиви и да можем в следващия програмен период да ги надградим.

 - В следващия програмен период по същите оперативни програми ли ще работите?

Искаме да включим и Програмата за образование и интелигентен растеж и партньор да ни е Министерството на образованието и науката.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.