1. Начало
  2. Интервюта
  3. ОСП - научи повече
  4. Доверието и прозрачността са в основата на сдружаването на производителите, казва Димитричка Търпанова, производител на плодове, с. Старо село, общ. Тутракан

Доверието и прозрачността са в основата на сдружаването на производителите, казва Димитричка Търпанова, производител на плодове, с. Старо село, общ. Тутракан

Димитричка Търпанова, производител на плодове, с. Старо село, общ. Тутракан

МИГ „Тутракан-Сливо поле“ е може би единственият вариант на малките стопани да достигнат до инвестиционни мерки и подпомагане

 

 - Какви плодове произвеждате във Вашето стопанство?

Произвеждам праскови, череши, кайсии, сливи. 480 дка е стопанството. Най-много са площите с череши. При кайсиите в момента попълваме сортовата листа. Продължаваме да създаваме насаждения от кайсии, за да имаме поточност на брането.

DT

 - И през новия програмен период сред приоритетите в агрополитиката ще е стимулирането на сдружаването на производителите. При Вас това вече е факт. Разкажете за това партньорство.

Единствената организация на производители в Силистренска област е Дунав плод, създадена през 2017 г. Ние сме седем производители. Хубавото е, че продаваме на по-добри пазари. Имаме възможност за заготовка на продукцията и продаваме на търговските вериги. Продаваме и на по-големи клиенти в Румъния.

Нашата организация обработва около 1600 дка само трайни насаждения. 500-600 тона череша произвеждаме, тази година по-малко – около 400 тона. Кайсията и прасковата обаче дадоха много добра реколта и като цяло организацията може да очаква добър финансов резултат.

DT

 - Каква оперативна програма изпълнявате като Организация на производители?

Оперативната ни програма е за три години и тя се финансира на база годишния оборот от продажбите на организацията. Всяка година можем да си актуализираме инвестициите, които са на база на оборота на организацията.

Също така, имаме приключен проект по мярка 9, предоставяща подпомагане за административно укрепване и капацитет.

Организацията има и входиран проект по подмярка 4.1 от ПРСР. Имаме нужда от една машина за шоково охлаждане на череши. Правим 80 киловата соларен парк, за да можем да си вземем един хидрокулер.

 - Какво е необходимо за успешното сдружаване?

Много е трудно. Контролът е много голям. Добре е, че е голям, но голяма част от проверките трябва да се прецизират. Първите години се проверяваше голям документооборот. Много са рестрикциите за производителите. Примерно, в нашата организация на 100% всичко се продава през организацията. Производителите имат забрана да продават извън организацията. Доверието трябва да е много голямо. Отношенията трябва да са много чисти, за да може организацията да се финансира и да прави проекти, които да са съвместни.

Ако има производител, който не спазва правилата или производител, който има данъчни и други проблеми, това завлича автоматично всички членове на организацията. Трудно е и затова са малко организациите. Голяма част от тях се отказват, защото финансирането е на база на оборотите от общата стопанска дейност. Ние, като подпишем един договор с даден производител, спазваме всички правила за растителна защита и всичко, което реши организацията, че го приема като ангажимент. Всички членове са длъжни да се съобразяват.

DT

 - Какви са ползите от сдружаването?

Има ползи по отношение на пазара и маркетинга, също така –изпълнявайки оперативна програма, организацията има възможност инвестиционно да си финансира нуждите.

Това, което правим общо, като организация, е закупуване на сортиращи линии, инвентар, които могат да се ползват от двама-трима производители. Примерно, една по-скъпа машина за надробяване на клони един производител не може да я уплътни като експлоатация.

Това, което в момента правим, е да оптимизираме сортовите листи. Т.е. задължаваме производителите да изкоренят определен сорт и да насадят друг сорт, който ни е необходим в последователността на брането. За да можем да продаваме на един пазар, трябва всички производители да се съобразяваме с визията на организацията.

 - Каква е ролята на МИГ „Тутракан-Сливо поле“ за развитието на стопанствата в района?

Местната инициативна група е може би единственият вариант на малките стопани да достигнат до инвестиционни мерки и подпомагане. Ние сме щастливи, че на нашата територия имаме финансирана МИГ и за разлика от другите стари инициативни групи при нас нещата се движат доста по-ускорено. МИГ „Тутракан-Сливо поле“ прави много събирания и обучения на производителите. Тъй като конкуренцията е по-малка на местно ниво, сумите са малки, производителите имат сили да си направят проекти. В рамките на годината се подписват договори със земеделските производители, специално по приема по 4.1, което дава стимул на производителите да се престрашат и да си направят проекти и да си модернизират стопанствата.

 - Има ли място биопроизводството на територията на двете общини?

При нас има предимно производители на черупкови, които са биопроизводители. Имаме и опити в зеленчукопроизводството, като биопроизводство, но като цяло не е голям процентът на отглежданите биокултури, като се има предвид, че основно е застъпено производството на плодове. Производството на биоплодове не може да се прави на големи площи. Имаме една голяма градина 500 дка с биологични сливи на територията на нашата община, но биопродукцията много трудно се реализира на пазара.

 - Какво е Вашето участие в МИГ „Тутракан-Сливо поле“?

Партньор в УС е Българска кайсия - Тутракан. Това е кооперация от 11 производители, които произвеждат основно кайсии. Аз лично участвам в управителния съвет на МИГ и заради конфликт на интереси нямаме право да подаваме проекти, но имаме производители, които очакват подписване на договори по 4.1. Така че, нашите овощари, с помощта на МИГ, могат да си закупят трактор, пръскачка, прикачен инвентар. Сумите са малки, но дават възможност на малките производители да си модернизират стопанствата.

 - За какво подпомагане апелирате в следващия програмен период?

По принцип секторите плодове и зеленчуци, животновъдство са недофинансирани в цял свят. Ние имаме нужда от по-голямо финансиране. Искаме да има таван на плащанията. Таван, който да бъде разпределен по инвестиционни мерки с малки параметри до 200-300 хил. лв. инвестиции, за да могат средните производители да имат достъп до мерките за финансиране.

 - Вашите очаквания за развитието на подхода ВОМР в следващия програмен период?

На този етап единствената възможност за наливане на свежи средства за развитие на нашите региони е чрез подхода ВОМР и Местните инициативни групи. Средствата са до 2023-2025 година и очакваме преливане в новия програмен период. В новия програмен период е заложено да продължи подпомагането. Цяла Европа финансира районирането, за да могат малките населени места да достигнат до едно по-добро ниво. Подходът ВОМР ще го има.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.