1. Начало
  2. Интервюта
  3. ОСП - научи повече
  4. Кредити за земеделски и неземеделски дейности в селските райони

Кредити за земеделски и неземеделски дейности в селските райони

Средствата са осигурени по ПРСР, заяви Кристина Стоянова, експерт в отдел ОП в ФМФИБ

 

Г-жо Стоянова, Фонд на Фондовете сключи договор с финансова институция за управлението на финансов инструмент „Финансиране в селските райони“.

Разкажете повече за това споразумение.

Ролята на Фонд на Фондовете е да направи така, че един ресурс, отделен от ПРСР, да достигне до повече земеделски производители, преработватели или малки и средни предприятия, които се занимават с неземеделска дейност в селските райони, под формата на кредит, така че да осигури по-добро финансиране и да разшири обхвата на проектите.

Какви са условията за получаването на кредит?

Условията са преференциални. Ресурсът, който се предоставя от ПРСР, ще бъде безлихвен. Частта, която финансовият посредник осигурява, е с пазарна лихва, така че осреднено кредитът ще е наполовина по-нисък от стандартния.

Размерът на кредитите ще е за инвестиция до 2 млн. лева. Допълващото оборотно финансиране е до по-високата от следните стойности: 30% от общата инвестиция към съответния краен получател или 391 хил. 166 лева, при спазване на изискванията и ограниченията за държавна помощ. А върху средствата от ПРСР няма да се начислява лихва и такса управление.

 

Кой има право на подобно финансиране?

Програмата предвижда от тези кредити да се възползват бенефициенти и крайни получатели по подмерки 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства", 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, както и по подмярка 19.2, свързана с изпълнение на проекти по МИГ.

Кандидатите по тези мерки ще могат да кандидатстват за дофинансиране на своите проекти. Това е единият вид финансиране - комбинация между безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент, тоест допълване на грантовата схема. Другият вариант е да кандидатстват за самостоятелен кредит. Тогава вече проектите не е необходимо да преминават за одобрение през ДФ „Земеделие“, а директно се насочват към финансов посредник, който е избран за реализиране на финансовия инструмент.

 

Как става това?

По стандартния начин за получаване на кредит, с подаване на искане и разглеждане на документите от страна на финансовата институция. Процедурата е сравнително лесна. Ако имат одобрен проект от ДФ „Земеделие“ или подписан договор, кандидатите могат с него да се отнесат към финансовата институция, която да провери доколко е възможно да се дофинансира проектът с кредит, тъй като трябва да бъдат спазени изискванията за държавна помощ или минимална помощ, заложени в програмата, защото тук става въпрос за операция с европейски средства.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.