Ние имаме полза от субсидирането

Александър Каишев, съсобственик на ферма "Асеница - 96" ООД

 

 - Какви реализирани проекти с европейски средства имате към момента?

Четири или пет проекта сме изпълнили досега. Основно сме наблягали на техниката, тъй като процедурата там е по-облекчена - визирам техника за доилната зала, трактори, ремаркета за транспорт на зърно и силаж, тороразпръскващи машини. В строителството инвестираме със собствени средства, защото там е по-сложно за кандидатстване.

 - В момента животните, които са под селекционен контрол, какво подпомагане получават?

Веднъж общо за глава добитък, отделно за земя... Така че получаваме субсидии, за които всеки фермер трябва да е благодарен. Доволни сме, инвестираме и поддържаме тази политика. В годините това много повлия на нашия бизнес. Без тези субсидии нямаше да имаме тази техника, да обработваме толкова много земя и да произвеждаме толкова много храна. Да, вярно е, че субсидиите за земя се отразиха на пазара на земята и рентите. Няма друга стока или услуга в страната ни, която да се е повишила за тези години три пъти. Но въпреки това ние имаме полза от субсидирането. И сме длъжни да го използваме по предназначение. Всичко това трябва да влиза в бранша, да се инвестира, да се отварят нови работни места, да се повишава качеството на продукцията, въобще обществото да има полза от тези субсидии. И е правилно, когато има санкции за нарушения.

 - В момента точно се обсъжда каква да бъде политиката в селското стопанство за следващите 7 години. Каква да бъде, да се промени ли нещо за животновъдите?

Промени в ЕС може да се случват, но те са много малки и бавни. Например, може да има промяна в субсидията, но тя ще бъде в рамките например на минус 5%, или плюс 5 %, или пък 2 %, нещо, което няма да се усеща. Но правилното е все повече ферми да съществуват на пазарен принцип, самостоятелно да се издържат и един ден тези субсидии да спрат.

 - Има мнение, че производството на храна винаги трябва да се подпомага, защото е ключово.

Европа има традиции в качественото хранене, което е и по-здравословно за населението, и се държи на него. Затова тези субсидии може да ги има дълго време.

 - Имате ли идея да реализирате и други проекти в бъдеще?

Всяка година гледаме да реализираме по нещо. Всеки фермер има идеи и мисли за 20 години напред. Миналата година направихме нов обор, тази година го оборудвахме, догодина ще го пълним. След това ще ни дойде друга идея, трябва да направим по-хубав сеновал, по-хубави силажни ями, по-добри условия за животните... Винаги нещо мислим да правим и ще правим.