1. Начало
  2. Интервюта
  3. От фермата до трапезата
  4. Новата ОСП: Повече гъвкавост, повече интервенции и нови възможности

Новата ОСП: Повече гъвкавост, повече интервенции и нови възможности

Участието на жените дава по-голяма стабилност на сектор „Земеделие“, твърди Атидже Алиева-Вели, член на Комисията по земеделие в Европейския парламент

 

 - Българските фермери готови ли са да прилагат новата ОСП?

По отношение на това дали са запознати с изискванията, считам, че не са готови, защото до момента липсва информационна кампания и обучение на земеделците във връзка с новостите. Ние закъсняхме с разработването и изпращането на стратегическия план, така че в този смисъл не са готови. По отношение на това дали имат желанието и дали са готови, считам, че и в момента все повече земеделци прилагат нови практики и иновативни методи и са готови да тръгнат по така наречения „зелен път”.

 - Страната ни има ли административния капацитет да прилага новата ОСП?

Дори и да няма, ще трябва да го изгради. Не можем да рискуваме този огромен финансов ресурс от средства, ако не изградим административен капацитет.

 - Новата ОСП ще бъде ли по-справедлива?

Идеологически тя е по-справедлива за всички. Но в същото време България продължава да получава по-ниски субсидии в земеделието от старите държави членки. Още със започване на преговорите по ОСП, като член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони, аз внесох предложение субсидиите да се изравнят от 2021 година. За съжаление, това предложение не беше прието, но аз подчертах, че съм постоянна и упорита в работата си и няма да спра да предлагам това, докато не получим мнозинство и докато не видя българските земеделци с изравнени субсидии.

 - С какво новата ОСП ще бъде по-добра от старата?

По-добра е с по-голямата гъвкавост, която дава, защото държавите членки сами могат да подбират мерките, които са подходящи и в съответствие с техните специфики.

Освен това е по-добра и с по-големите възможности, които дава на земеделците, с по-голям брой интервенции, които да подпомогнат фермерите в зеления преход и да поощрят техните усилия в този зелен преход, т.е. ако те опазват околната среда, да получават средства за това.

 - На каква подкрепа могат да разчитат младите фермери и как ОСП ще насърчава приемствеността в земеделието?

Младите фермери в този програмен период имат гарантиран бюджет, който е в размер на 3 процента от общия бюджет по линия на ОСП. В България как ще разчитат на този бюджет и какви интервенции ще се прилагат - не мога да кажа, защото Стратегическият ни план за земеделие е в процес на оценка и комуникация с ЕК, но се надявам да има достатъчен набор от мерки, които да стимулират младите хора да се занимават със земеделие и да има обновление на поколенията.

 - Ще бъде ли обърнато специално внимание на малките фермери?

Да, трябва да бъде обърнато специално внимание на малките фермери. Отново в новата ОСП има заложен гарантиран бюджет в размер на 6 процента от средствата. Друг инструмент, който ще бъде в полза на малките ферми, е така нареченото преразпределително плащане и прилагане на таван на директните плащания за големите ферми.

Субсидиите на площ не са достатъчни, затова трябва да имаме мерки за инвестиции, специално насочени към малките ферми, защото те не са конкурентоспособни по отношение кандидатстването с проекти наравно с големите, така че за мен е много важно да има специални мерки или програма, която да бъде фокусирана към инвестиции в малките ферми.

 - Специално внимание новата ОСП обръща на жените в селските райони. Каква подкрепа се предвижда специално за тях?

Не знам в България какво е заложено. Иначе по отношение на равенството между половете и на поощряване на жените за участие в програми и мерки, и по отношение на европейското финансиране – да, приоритетни са.

 - Трудно място ли е земеделието за една жена?

Няма лесно място, ако човек иска да е пълноценен в това, което прави. Независимо от сферата, в която е, има предизвикателства, но не считам, че земеделието е невъзможно място за жените - даже напротив, виждаме, че все повече жени се занимават със земеделие, което мен лично много ме радва, защото участието на жените дава по-голяма стабилност на сектора. Неслучайно Маргарет Тачър е казала: „Ако искаш съвет, потърси го от мъж. Ако искаш работата да бъде свършена, потърси жена”. Така че, сектор земеделие тепърва с модернизацията и развитието ще се радва все повече на женско присъствие.

 - Разкажете Вашата история и каква е връзката Ви със земеделието?

Моята история и връзката ми със земеделието започва от моето родно село, което е в Родопите. След завършването на университет започнах работа в голямо преработвателно предприятие. В началото бях микробиолог, впоследствие станах зам.-ръководител на лабораторията на това предприятие. След това живота и съдбата ме отведе в ДФЗ, където вече работата ми засягаше земеделието в много по-широка степен. 12 години работих в ДФЗ. Започнах от най-ниската позиция като експерт и последните шест години бях заместник-изпълнителен директор с ресор с „Програма за развитие на селските райони”.

За тези 12 години съм отговаряла за пазарните мерки, за програма ”Рибарство” и „Програма за развитие на селските райони”, което пък ми даде една добра основа за работата ми ЕП.

 - Кой Ви научи да обичате земята?

Аз мисля, че с тази любов човек се ражда и я носи в себе си, защото всяко едно малко дете обича и земята, и животните. Въпросът е да съхраниш тази любов и да я развиеш в годините.

 - Какво беше малкото момиченце Атидже?

Малкото момиченце Атидже беше добра, старателна, отлична ученичка. Вкъщи винаги съм била дете, което помага на семейството си, включително и в земеделската работа, което пък от своя страна учи на дисциплина и на труд.

 - Какво е онова нещо, с което свързвате детството си в онова малко селце в Родопите?

Аз свързвам детството си с много спокойствие, с много игри, забавления и с онази чистата, селската, българската, истинската храна.

 - Макар и вече непряко в земеделието, на какво Ви научи то?

Първо, земеделието ме научи на много постоянство, упоритост и търпение. Работата ми в ЕП ме научи на повече диалогичност и солидарност, защото само по този начин работи ЕС и европейската общност. За да се вземе едно общо решение, то е въпрос на компромис и консенсус. Неслучайно девизът на ЕС е „Единни в многообразието”.

- В какво вярвате?

Аз вярвам в доброто, вярвам в мечтите. Въз основа на това съм изградила целия си живот - с поглед в бъдещето. Аз съм човек, който непрекъснато си поставя нови цели и работи за постигането им.

Интервю на Диана Александрова

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.