1. Начало
  2. Интервюта
  3. Производство и преработка
  4. 15% повече средства за секторите животновъдство, плодове и зеленчуци

15% повече средства за секторите животновъдство, плодове и зеленчуци

Снимка:

Снежана Благоева, директор на дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа“ в МЗХ

- Г-жо, Благоева, какви са вижданията на МЗХ за прилагането на ОСП във всичките й нови нюанси?

- Минахме един програмен период, натрупахме известен опит в прилагане на ОСП. Несъмнено е много важно да се обръща внимание на това как ОСП успява да подкрепи земеделието, но трябва да се акцентира на това, което остана като че ли на заден план - модерното производство, конкурентоспособността, производството, насочено към пазара, производството, което отговаря на изискванията, на това стопанствата да бъдат адекватни на пазарните ситуации, да бъдат на съответното технологично ниво.

В началото на март започна кампанията за нови схеми и възможности за подкрепа за директни плащания на земеделските стопани. Едновременно с това политическото ръководство на МЗХ постави нови приоритети за повече прозрачност и яснота при ползване на земеделските площи, по-ясна рамка при заявяване на площите за подпомагане, чрез задължителната проверка на правното основание. Всичко това поставя едни предизвикателства пред администрацията и пред земеделските производители, за да могат да се възползват по най-добрия начин от възможностите за подкрепа. Кампанията започна навреме, на 4 март 2015 г. беше открита от министъра на земеделието и храните Десислава Танева. Законодателството беше подготвено в срок. Направихме обучение на общинските служби и на областните администрации относно новите схеми за подкрепа.

- Какви въпроси най-често задават земеделските производители?

- МЗХ обяви електронен адрес, на който да бъдат задавани писмени въпроси, които ежедневно се следят. Трябва да ви кажа, че получаваме по 10-15 въпроса от общ характер или въпроси, касаещи много хора. Отговорите на такива въпроси биват качвани на сайта на министерството.

- Конкретно какви са схемите за подкрепа?

Бюджетът за България, финансовият таван за подкрепа продължава да расте. Все още не сме стигнали 100% от размера на директните плащания, който е определен за страната ни. Това ще стане 2016 г., така че през 2015 г., сравнена с 2014 г., има нарастване на бюджета за директни плащания. Той е в рамките на около 1,4 млрд. лв. Досега се прилагаше Схемата за единно плащане на площ, сега към нея са прибавени още доста схеми, чиято цел е подкрепа на доходите на земеделските стопани. Например, зелените плащания, които освен подкрепа на дохода, осигуряват и принос от страна на всички земеделски стопани за постигане на екологичните цели на ЕС и държавите членки за опазване на природните ресурси, опазване на биоразнообразието, околната среда, борба с климатичните промени. Имаме също така инструменти да подпомагаме младите земеделци, които до момента са били винаги фокус, но по-скоро на ПРСР. Сега имаме инструмент, специална схема за подпомагането им и по Първи стълб. Имаме схема за по-улеснено подпомагане на дребните земеделски стопани, възможности за насочване на малко повече средства към малките и средните стопанства, които в общия случай са по-уязвими и имат нужда от повече финансиране и това стана с преразпределителното плащане, което България приложи още 2014 г. и с намаленията на плащанията по СЕПП. Не на последно място, разбира се, ясен приоритет на МЗХ е за насочване на колкото е възможно повече средства към по-специални сектори, които имат нужда от една допълнителна подкрепа, а именно плодове и зеленчуци и животновъдство, по отношение на които е отделен един пакет от 15%, който е максимално възможният съгласно европейските правила за подкрепа. Също така, стартира и ПРСР, още преди официалното й одобрение. Предстои отваряне на Мярка 4.1 за инвестиции в земеделските стопанства и за подобряване на конкурентоспособността. Мисля, че МЗХ полага максимални усилия да използва всички възможности, за да достигнат средствата до земеделските стопани, да се чувстват по-успешни на общия европейски пазар, да бъдат по-иновативни.

Автор: Диана Александрова

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.