Дебатът ОСП

Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации:Земеделската политика трябва да е добре финансирана и с бъдеще

- Г-жо Боянова, докъде стигнаха дебатите за ОСП в ЕС?

- Дебатите започнаха с официално проучване на ЕС. С него започна и включване на повече страни в процеса - има ли нужда ОСП от реформа или не. Това, което следва, е догодина да бъдат изработени законодателните актове и да могат да бъдат приети. Догодина това ще бъде един от основните ни акценти и като председателство, защото България трябва да председателства заедно с Естония и Австрия. Също така, догодина ще трябва да се подготвя многогодишната финансова рамка, т.е. парите по отделните политики. Така че навлизаме много сериозно в истинския дебат, който ще започне след комюникето на ЕК след есента.

- Системата за директните плащания - успешна или неуспешна е според Вас?

- Директните плащания ли? Зависи. Ако говорим на ниво ЕС, ще видим, че има все пак някакви разлики между отделните страни членки. Но за България директните плащания, по-скоро - единното плащане на площ, доведе до доста позитиви - повишаване конкурентоспособността, много земя стана обработваема откакто се въведе това директно плащане, възможности земеделците да правят инвестиции в своите стопанства, така че това им помогна наистина в подкрепа на доходите. От друга страна, се показаха и някои проблеми. Традиционни сектори като овощарство, зеленчукопроизводство, животновъдство поизостанаха като производство, площи и като бройка животни. Така че относно единното плащане - по-скоро да! Стабилно, базово, предвидимо плащане. Това, което ние предлагаме за размисъл, е въвеждането на едно общо европейско плащане, което да поставя в равностойно положение всички земеделски стопани в ЕС. И отделно - национални финансови пакети, които да се предоставят на страните членки и те да могат да ги дават също като директно плащане в своите държави.

- Според Вас, адекватно ли е финансирането на ОСП?

- Адекватното финансиране на ОСП ще стане ясно догодина. Какво значи адекватно? Първо, ние трябва да знаем каква политика искаме, тогава ще трябва да я осребрим. И да кажем - това ще струва еди колко си. Ако кажем, че имаме общо европейско и национално плащане например, това ще струва едно. Ако кажем, че ще управляваме повече риска и ще вържем от директните плащания с нещо друго, тогава ще струва друго... Тоест, сигурно и ясно е, че трябва да имаме силно и стабилно финансирана земеделска политика и ние искаме бъдеще за нея. Това е нашето мнение. В частта директни плащания да бъде толкова добре финансирана, но в същото време и лесна за прилагане и земеделските стопани да могат лесно да заявяват площите, които поддържат.

- Ще окаже ли Брекзит влияние на финансирането на ОСП?

- Ще окаже влияние върху финансирането на политиката със сигурност. Защото след Брекзит в ЕС няма да влиза една много голяма вноска и очевидно ще трябва да се реже финансиране по политики. Това ще стане ясно догодина в рамките на дебата за многогодишната финансова рамка, така че несъмнено ще окаже влияние върху финансирането на селскостопанската политика.

- Каква е ролята на дебатите у нас?

- У нас дебатите не вървят както трябва. Поради тази причина ние от Института в момента работим по организирането на мащабна информационна кампания, която искаме да направим за ОСП след 2020 г. Ползваме се от въпросника на комисията. И всъщност тръгваме оттам, защото до 2 май ще бъде получавано мнението на европейските фермери по отношение на ОСП. Ние предлагаме след като приключи или малко преди да приключи това допитване да започнем една поредица от срещи в цялата страна. Поканили сме много интересни лектори, ще имаме и български представители и такива, които са с тежест и чиято дума се чува в ЕС. Поканили сме представители от общо 8 страни членки, които да представят също своята позиция или виждания по въпроса накъде трябва да върви дебатът за ОСП. Независимо кои управлява, без значение какво се случва на политическата сцена, ние искаме нашият бранш да бъде информиран. Най-малкото да бъде информиран. И второ - да може да се чуе и неговият глас. Защото сме замислили тези срещи в две части: първата информационна част и втора - дискусионна. Ние не очакваме всички български фермери да попълнят този въпросник на Комисията. Най-малкото, защото има въпроси, за които трябва да имаш предварително познания, за да можеш да отговориш. Но и половината да успеят да отговорят пак е от полза. Защото другата половина от фермерите ще имат нуждата да го чуят, някой да им го обясни, да го разкаже и оттам насетне фермерът да може да инициира също някакви свои предложения, които ние най-накрая ще обобщаваме и ще ги предоставим на вниманието на българската администрация, независимо коя е тя. Защото процесът върви и никой няма да ни чака нас. И колкото сме ние по-активни, толкова по-добре. Отколкото след това да казваме - ами Брюксел така ни каза или Брюксел така го написа. Ето, Брюксел ни пита, сега е моментът ние да се включим. Докъдето и доколкото можем. Никой не е казал, че ние трябва да имаме отговори на всички въпроси. Темата е наистина тежка и затова в обсъждането й ще се включат Европейските съвет, комисия и парламент, много неправителствени организации, включително Копа Коджека, както и Комитетът по регионите, Европейските асоциации на преработвателите и др. заинтересовани структури.

Автор: Валери Станев