Грижите за животните са въпрос на мениджмънт

Снимка:

Хейку Корнарес, експерт по хранене на едри преживни животни

Хейку Корнарес е експерт по технология на фуражите, консултант по хранене на едри преживни животни. Като мениджър в една от големите компании в Германия Хейку Корнарес отговаря за развитието и иновациите по отглеждане и управление на стадата.

- Г-н Корнарес, защо е толкова важно животните да се хранят правилно, особено за майките крави и телетата?

- Храненето на майките крави е важно, защото това оказва влияние след това върху растежа на телетата. Има три фази на хранене на майките крави. Много е трудно да бъдат определени тези стойности когато животните се отглеждат пасищно. Тези стойности сме определили във ферми където животните се отглеждат оборно и тези стойности се отнасят за животни с живо тегло от 650 кг. Естествено има породи, при които теглото е по - високо или по-ниско, тоест тези разлики в килограмите трябва да бъдат преизчислени в зависимост от породата. През летните месеци при пасищно отглеждане ние сме установили, че няма никакъв проблем, те могат да бъдат набавяни когато тревата е с много добро качество. Проблем се проявява на по - късен етап  когато имаме втори или трети растеж на тревата и установяваме, че в началото на есента протеина, който се съдържа в тревата става недостатъчен за потребностите на животните. Ние виждаме, че животните продължават да растат, но не им осигуряваме оптимално развитие и постоянното развитие на телетата е нашия гарант да имаме добро месо.

- Как трябва да се подходи към отделните породи, според  предназначението и начина им на отглеждане?

- До неотдавна подценявахме  количеството мляко което поемат малките телета през периода на бозаене. Изследванията които сме направили се отнасят към количеството мляко което е необходимо теленцата да приемат и това което беше учудващо по време на нашите изследвания е, че телетата имат горе долу 14 % по голяма потребност от прием на мляко от стойностите, които ние сме считали за нормални. През първата седмица от развитието им телетата трябва да получат средно 9 литра мляко,  през втората седмица нормално е да получат средно 12 литра мляко. Като през третата седмица от живота им трябва да приемат 15 литра. Това налага да бъдат направени промени в отглеждането и храненето на кравите майки така, че да предоставят нежно мляко на своите рожби.

- Ако дажбата на кравите майки не е пълноценна, по какъв начин може да се отрази на малките телета?

- Ако кравите майки не произвеждат нужното количество мляко през първите 14 дена на база изследвания е установено, че подрастващите животни не могат да се развият напълно, което не може да бъде компенсирано през следващото им развитие. През първите 20 дни от живота говорим за метаболитно програмиране, т.е. ако не дадем на малкото теленце необходимите метаболитни вещества то не може да има развитие на вътрешните си органи. И това ние е го оценяваме при млечните крави, посредством тяхната продуктивност, а при месодайните крави  го оценяваме на база дневен прираст. И тогава много фермери задават въпроса това не е ли прекалено скъпо да осигурим такъв интензивен растеж. Формирахме 2 групи, като всяка една се състоеше от 28 телета. Телетата от първата група, интензивно растящата група получаваха средно 12,5 литра мляко, т.е. това е хранене на  воля. Втората група получаваха 5,4 литра мляко. След 12 седмично хранене те бяха претеглени и беше установено, че получилите повече мляко имат по - голям дневен прираст значително повече. Ефектът се пренася и в следваща фаза. Те продължават да имат това предимство в теглото си и през следващото им развитие. С тези интензивно растящи породи до 16 -тата седмица от раждането можем да достигнем до 1049 гр дневен прираст. За много от фермерите това е най-важния инструмент посредством, който могат да извършват контрол. По този начин те имат възможност да установят дали храненето е оптимално. След това във следваща фаза животните са приемали концентриран фураж. Групата отглеждана на воля получавала и двойно по - голямо количество концентриран фураж. Широко разпространено е схващането, че  теленцата, които получават по-голямо количество мляко  нямат нужда от фураж. Изследвания обаче показват, че телета, които са получили повече мляко могат да получат повече фураж. Някои фермери си мислят, че този начин на хранене е много скъп. Ако направим калкулация на база тегло ще видим, че този начин на хранене е доста по-евтин, тоест храненето на воля и осигуряването на концентриран фураж за телетата и майките за предходния период. Стигаме до заключението, че ако по време на отглеждане на тези месодайни породи интензивно растящи спестяваме от тяхното хранене, то това не се оказва ефективен начин за нас. Храненето на кравите не е сложен въпрос, но има някои правила при които трябва да обръщаме внимание.

- Какви последици крие предозирането на дневната хранителна дажба?

- Прекаленото дохранване също не е от полза. Този феномен от компенсаторен растеж можем да наблюдаваме дори и при развитие на плода. Това се получава когато за определен период от време не са били обезпечени с необходимите количество вещества и когато сме установили този факт и в един по-късен етап се опитваме да даде повече хранителни вещества, за да компенсираме, то това се пренася върху плода и този ефект е много малко известен, но той се отнася и при развитие на плода. Ако нужните хранителни вещества през третата половина от развитие на плода са били не достатъчни, ако майката отглеждана пасищно не е получила необходимите хранителни вещества и се опитаме да компенсираме липсата им през останалите месеци,  то тогава имаме ефекта на непропорционално развитие на плода и тогава телетата имат от пет до 6 кг по - голямо тегло по време на раждането и точно това предизвиква тези тежки раждания. Тежкото раждане може да причини много страшни проблеми. При едно тежко раждане след това много по трудно се възстановява матката на кравата.  Непропорционално се покачва риска от възпаление на матката и ние от опита си от отглеждането на млечните крави знаем, че има риск от развитие на ендометрит, а по - късно развитие и на мастит. Постоянното развитие на плода ние можем да управляваме посредством количеството храна, което предлагаме на майката. Теленцата след 6-та 8-ма седмица освен мляко започват да приемат и друг вид храна и ако искаме да поддържаме постепенния дневен прираст и тези които искат да произвеждат качествено месо би имало смисъл да поставят хранилки с концентриран фураж.

- Дохранването на кравите майки и телетата, които още бозаят задължително или препоръчително е?

- В Германия това е често разпространена практика да дохранваме телетата с допълнителна храна с престартери или с мюсли и тогава ще можем да постигнем нужното тегло Ако направим сравнение с Франция където има раждания на теленца през цялата година, то там е задължително те да бъдат дохранвани. Специалистите съветват, че е важно внимателно да се съблюдава количеството храна, което се дава през есента. Необходимо е внимателно да се следи какво количества храна се предлага на майките.

Следващият проблем, който би могъл да възникне отново засяга млякото на майката. Тогава е възможно да се стигне до затлъстяване, което води до развитие на кетоза, до завишаване маслеността на млякото, което предизвиква разстройство при малките телета и тези кетози променят и състава на мастните киселини, което е причина за чревните разстройства и недохранване на телетата. При кетоза  кравите започват да топят телесната си маса, защото те инвестират в производство на мляко. От 500-600 гр топене от телесната маса бихме казали, че е нормално, то това е природно обусловено, но когато това топене е по-голямо то означава, че има проблем в храненето и ние трябва да се намесим. Абсолютно наложително е да дохранваме първите 4 седмици животните с концентриран фураж за да произведат нужното количество мляко. Следваща опорна точка представлява набавянето на нужните микроелементи и минерали. Ние сме установили, че в Европа става въпрос за недостиг на натрий и на калций, тоест ако ни ние допълваме този недостиг, то тогава кравата няма да бъде обезпечена с нужните микроелементи, посредством предоставянето на каменна сол ще провокираме проблеми. Кравата не  е в състояние да направи млякото си по-тънко, т.е. единствения начин на който може да реагира на този недостиг е в количеството мляко което тя произвежда.


- Може ли да разчитат фермерите само на пасищното изхранване на животните?

- Проблем при пасищното отглеждане на животните е  недохранване  в стойностите от 14-15%. Това  естествено ще доведе, до недостатъчно производство на мляко. Недостигът на калций и натрий води до по ниска продуктивност. Съвсем лесно може да се определи – при месодайните животни когато не им предоставяме свободен достъп. Може да ви се стори смешно, но ние в Германия предоставяме на животните кофи с чесън и съдържанието му в тялото отблъсква инсектите, в това число мухи и комари. По този начин предпазваме кравите с до 50-60 %. Знаете наскоро беше разпространена болестта син език и редуцирайки броя на инсектите в обора по този начин редуцираме и разпространението на тази болест. Има вече превантивни препарати със съдържание на чесън. Тези кофи се приемат с голяма охота от животните,  теленцата също обичат чесън, но такива кофи не бива да се дават на млечни крави. Препоръчваме и използване на кофи с меласа за близане. Изследванията ни показват, че ако ние оптимално и постоянно се грижим за правилното хранене на животните ще имаме ефективност, но това е въпрос на мениджмънт.

Автор: Диана Александрова

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.