post-image

Николай Вълканов, ИнтелиАгро: На ИнтелиФреш сме поканили топ специалисти – както по отношение на пазарите, така и по отношение на посадъчен материал и нови сортове

Основният акцент е как да се справим с растящата конкуренция – и на вътрешния, и на външния пазар
post-image

Къде е ...водата?

Димитър Атанасов, с. Калековец: Интензивното земеделие иска поливане