Мисията на растителнозащитниците е да насърчават развитието на съвременни селскостопански технологии

Снимка:

Нели Йорданова, генерален директор на Асоциация Растителнозащитна индустрия България

- Г-жо Йорданова, на професионалния празник на растителнозащитника – 16 януари, кажете каква е мисията на тези специалисти в модерното българско земеделие?

- Неоспорим факт е нарастващата нужда от храни и намаляването на обработваемите площи в световен мащаб. Ето защо борбата с вредителите и болестите има основно значение за осигуряване на качествени храни на разумни цени. В тази връзка мисията на растителнозащитниците е да насърчават развитието на съвременни селскостопански технологии в контекста на устойчивото развитие, които защитават здравето на хората и околната среда.

- Към момента с какво растителнозащитната индустрия в България подпомага постигането на по-висока рентабилност в земеделските стопанства у нас?

- Основен приоритет на растителнозащитната индустрия в България е въвеждане на технологичните постижения в областта на растителната защита и тяхното прилагане в България за повишаване на развитието на устойчиво конкурентоспособно българско земеделие. Развитието на съвременно земеделие с висока рентабилност е немислимо без сигурна защита от вредители. Съвременните растителнозащитни технологии осигуряват:

- Защита на културите от болести, вредители и неприятели.

- По-високи добиви – отглеждане на по-голямо количество култури на декар.

- Производство на достъпни, разнообразни, здравословни и качествени храни.

-  Спомагат отглеждане на културите по щадящи за околната среда начини – с грижа за почвените и водните ресурси.

- Според Вас отговорно и целесъобразно ли се употребяват ПРЗ у нас? Вашите препоръки към земеделските производители, които не ползват услугите на агрономи.

- Относно отговорността и целесъобразната употреба на ПРЗ у нас – има още какво да се желае. Един от основните ни ангажименти в съвместната работа с БАБХ е разпространението и популяризирането на най-добрите практики, за да се увеличава броят на практиките, които се прилагат в ежедневната работа на фермерите.

Препоръки – винаги е по-добре да се ползват услугите на специалисти-агрономи. Ако земеделските стопани искат да защитят своето здраве, околната среда и доходите си – да използват само регистрирани, качествени, иновативни продукти, които отговарят на всички изисквания за безопасност на Европейския съюз. Да закупуват продукти само от фирми, които са лицензирани за тази дейност. Да търсят съответните консултации от специалистите, предлагащи продуктите или от техните дистрибутори.

- Какви са тенденциите на пазара на ПРЗ по отношение навлизането на нови, още по-ефикасни и безопасни препарати?

- Растителнозащитната индустрия разработва непрекъснато нови, все по-ефикасни и безопасни ПРЗ. Важно е българските фермери да разполагат с най-новите, иновативни продукти, които са в основата на развитието на конкурентоспособно земеделие. За тази цел очакванията ни са в нашата страна да има оптимална схема на регистрации, съгласно Европейската законодателна рамка, за да имат достъп фермерите до нови ПРЗ, разработени по най-съвременни технологии.

Отговорът на този въпрос е в пряка зависимост от начина, по който ще се прилага в бъдеще новата законодателна уредба и административния капацитет на компетентния орган.

- Като асоциация, обединяваща фирмите в бранша, как работите с БАБХ? Има ли го партньорството? Какви са амбициите Ви в тази посока?

- БАБХ е нашият основен партньор в администрацията. Дейността ни е свързана с организиране и участие в различни съвместни инициативи в областта на растителната защита – организиране и/или участие в работни срещи, работни групи, водене на постоянен диалог за намиране решение на проблемите, свързани с прилагане на европейската законодателна рамка в нашата страна.

Работим съвместно по няколко проекта, свързани с въвеждане на най-добрите практики в областта на приложение на продуктите. Новата Директива за устойчива употреба на пестициди подкрепя всички дейности и инициативи на индустрията. Правилната употреба на регистрирани продукти гарантира безопасност за потребителите и заобикалящата ни среда. Имаме съвместни инициативи за борба с фалшивите и нелегални продукти.

Дейностите от страна на АРИБ се основно свързани с работа с властите и заинтересованите страни за постигане на по-добра информираност, за подобряване координацията на процеса, свързан с контрола – координация на действията на контролния орган – БАБХ, полиция, митници. Амбициите ни в тази посока са да имаме по-ефективен контрол с обединените усилия на всички заинтересовани страни в процеса.

- Какво пожелавате на всички, които празнуват Деня на растителнозащитника?

Пожелавам им здраве, ентусиазъм и всезареждаща енергия, необходими на всички за високата отговорност, която носим с мисълта и грижата за растенията, хората, околната среда!

                                                            интервю на Светла Стефанова

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.