Пестицид е мощна селекционна фирма

Снимка:

Проф. Димитър Русев, консултант във фирма Пестицид

- Разкажете за работата си във фирма Пестицид и за нейното развитие през годините.

От 2003 г. работя във фирма Пестицид. Моята задача е свързана със селекцията, сортоподдържането и семепроизводството. Пестицид е мощна селекционна фирма. Започнахме със сорт Мадара, който е с около 8% над сорта Неда от държавното сортоизпитване, а сортът Силуан, един от новите ни, е с 10% над държавното сортоизпитване. Вече имаме 6 наши сорта, два от тях  поддържаме по лицензионни договори.

-Кои са най-атрактивните сортове от продуктовата ви листа?

Мадара, Неда и Силуан се търсят най-много от земеделците. Автоном също е интересен. Той е осилеста форма, която го предпазва от екстремни условия.

-С какво фирма Пестицид е уникална на пазара?

Разполагаме с образцово селекционно опитно поле, където се извършват кръстоските. Имаме добре обзаведена база по сортоподдържане, както и база за първична и окончателна заготовка на семената. Произвеждаме много качествени семена, фирмата отговаря на международни стандарти и е на нивото на най-добрите селекционни семепроизводни фирми.

-Кооперацията в село Бръшлен е един от вашите партньори. Как оценявате съвместната ви работа?

Кооперацията е една от най-добрите в този регион. Тя „дава тон“ в зърнопроизводството тук. Средният им добив е над 700 кг/дка от различните ни сортове. Имат висока култура на земеделие и добре подготвени кадри.