Създадохме сортове пасищен райграс за по-високо качество на фуража

Снимка:

Проф. д-р Анелия Кътова, директор на Институт по фуражни култури, Плевен

-Проф. Кътова, на изложението АГРА 2018 представихте два сорта пасищен райграс в конкурса за Иновации. Дайте повече подробности за тях.

Тетрани и Тетрамис са най-новите сортове пасищен райграс с регистрация през 2017 г. Селекционната програма при тетраплоидните райграси започна през 2000 г., съвместен проект с белгийската Селскостопанска академия, регион Фландрия. От там наша генетична плазма на диплоидно ниво е полиплоидизирана по метода индуцирана полиплоидия. Тетраплоидно ниво означава не два генома, а 4 генома, внедрени в едно растение. Това позволява получаването на по-голяма биомаса, по-добра облистеност, по-едри клетки, с по-високо съдържание на водоразтворими захари и по-висока смилаемост. От тази гледна точка те са и по-апетитни за преживните животни. Това е акцентът – тетраплоидност, заради по-високото качество на фуража.
Сред новосъздадените сортове са пасищен райграс – диплоиден, наречен Хармония, стандарт в ИАСАС. 

-Какви характеристики притежават двата сорта?

Новият сорт Тетрани е в ранната и средно ранната група по зрялост, зимоустойчив е и е устойчив на високи летни температури. Може да изпадне в покой, но не загива. При добро съхранение и контролирана паша може да издържи 6-7 години. От него могат да се получат от 8 хил. до 11 хил. кг суха маса от хектар. Сортът е с най-висока хранителна стойност, защото има висока смилаемост, базирана на високо съдържание на протеин и водоразтворими захари. Може да бъде използван самостоятелно или в смески с други бобови култури или диплоидни форми на пасищен райграс. Освен за пасища, този сорт е подходящ и за декоративни цели. Към него има интерес при затревяване на стадиони и спортни игрища.
Другият ни нов продукт Тетрамис е изключително ранен, като през април имаме първия изобилен откос, както и достатъчно добре формирана маса за паша на преживните животни. При него добивът на семена е по-висок. Биологичните му характеристики са същите като при Тетрани.

-При кои други култури работите?

Стартирахме селекционна програма при соргото. В момента сме на етап официално сортоизпитване. Повишен интерес се забелязва към българските сортове люцерна, пролетен и зимен фуражен грах и фий, заради изискването за сеитба на високопротеинови култури.

Акцент в работата на Института по фуражите е люцерната, със създадени 10 сорта. От тях в производство и семепроизводство са основно два – Плевен 6 и Дара. Поради изискването за отглеждане на протеинови култури люцерната се радва на особен интерес, а също през последните години и - едногодишните бобови – пролетен и зимен фуражен грах, пролетни и зимен фий. Освен при групата на бобовите култури се работи в направлението житни и многогодишни треви, основни компоненти на ливадите и пасищата. От многогодишните житни фуражни култури имаме 8 сорта.

Автор: Диана Александрова