В Кабиюк се съхранява генофонд за милиони

Снимка:

Пламен Петков - директор на конезавод Кабиюк

  • Г-н Петков, в „Кабиюк" се отглеждат най-елитните ни коне. Откога датира тук развъждането на двете породи чистокръвен арабски кон и арабска шагия?

- Конезавод „Кабиюк” е създаден през 1864 година от русенския валия Митхат паша като държавен конезавод в Османската империя. Основната цел е била създаване на коне за турската армия като основната част от поголовието е била от коне от Чистокръвна арабска порода. Развъждането на арабски коне започва още от създаването на конезавода през 1864 г. с указ на Митхат паша. След Руско-турската освободителна война конете са изнесени в Турция и конезаводът остава празен. Поради острата нужда от коне за новата българска армия стопанството е възстановено през 1883 година. Неуспехи при развъждането на конете поради липса на квалифицирани кадри и влошените качества на разплодните животни от Източнобългарската порода водят до затваряне на конезавода през 1887 година. Със съдействието и по нареждане на княз Батенберг, стопанството отново започва да функционира през 1894 година като военен конезавод. По същото време започва създаването  на източно-българската порода. Задачата е била да се създаде ездови кон за нуждите на кавалерията за българската армия. Реално вносът на чистокръвни арабски жребци започва през епохата на социализма. В началото не е имало диференциация между чистокръвната арабска и арабската шагия. По-късно двете породи се разделят една от друга. През 2004 г. официално чистокръвната арабска порода е приета в Световната организация на чистокръвния арабски кон (ВАХО). По-късно станахме част от Международната асоциация на арабската шагия, а през 2005 г. влязохме в Световната книга на чистокръвната английска порода.

  •  Откога се провежда Деня на чистокръвния арабски кон?

- Началото на презентациите на отглежданите у нас чистокръвни и арабски шагии коне беше поставено миналата година, а тази организирахме второто издание. Надявам се, че началото на традицията е поставено и тя не само ще се развива в бъдеще, но и ще се усъвършенства. Тази традиция трябва да се съхрани, защото тук  в конезавода се съхранява изключително ценен генофонд - за милиони.

  • Логично е мястото за провеждане на изложението на арабските породи коне да е тук – в единствения останал у нас държавен конезавод. В какви насоки е насочена развъдната ви дейност?

- Както във всяко едно начинание, така и в коневъдството има мода. Тези тенденции трябва да се следват. От голямо значение за нас е да се избегне имбридинга в породата. Това налага да се разшири генеалогичния потенциал, за де вкара нова кръв. Преди няколко години се разреши изкуственото осеменяване на кобилите. Това даде възможност да се внасят нови, по-прогресивни и по-успяващи линии. Те носят съответната промяна както в екстериора на конете и техните бегови качества, така и по отношение на тяхната издръжливост.

  • Като говорите за издръжливост на конете, не мога да не попитам към коя от двете арабски породи има по-голям интерес в ендюранса?

- Когато стартираха изпитания по издръжливост в България интересът към арабската шагия беше по-голям, тъй като тези коне се отличават с по-масивен ръст и с по-комфортен екстериор за ездача.  С развитие на дисциплината - с поставянето на по-високи цели и преодоляването на по-дълги дистанции обаче, започнаха да се налагат чистокръвните арабски коне. Отделно, арабската шагия, като по-приложима порода, намира добро представяне и в дисциплините по всестранна езда.

Повече подробности вижте във видео материала...


Автор: Маргарита Кожухарова