post-image

Спасен е щъркел в село Борован

Белият щъркел е защитен вид на територията на цялата страна, включен в Приложение 3 от Закона за биологичното разнообразие
post-image

Фотоконкурс на ООН: „Хората са затворени, природата – не“

ООН отправя призив за предприемане на спешни действия за опазване и възстановяване на естествените местообитания на видовете, за устойчиво използване на природните ресурси и опазване на околната среда