post-image

Европейският съд защити вълците

Изключения се допускат само тогава, когато животното представлява заплаха за обществената сигурност или за здравето на населението