post-image

Министър Димитров: Предприемаме мерки за осигуряване достатъчно вода от язовир „Дяково“ за следващите 2 години

Предприетите през изминалите 3 месеца съвместни действия с „Напоителни системи“ ЕАД доведоха до акумулиране на водни количества в язовира над 50% от общия му обем
post-image

МОСВ представя състоянието и управлението на водите в нови информационни бюлетини

В ежедневния бюлетин ще бъдат публикувани данни за нивото на запълване на комплексните и значими язовири, прогнози за речните нива, както и предприети действия от страна на МОСВ, включително промени в месечния график
post-image

Министър Димитров утвърди графика за използване на водите от комплексните и значими язовири през месец май

МОСВ ежедневно следи състоянието на язовирите и при прогноза за очакван голям приток дава предписания за контролирано освобождаване на обем чрез деривации, ВЕЦ или основен изпускател