Министър Емил Димитров: Продължаваме да работим за износ и крайно обезвреждане на всички останали количества излезли от употреба пестициди

От началото на 2020 г. досега са върнати обратно в държавата по изпращане общо 3976,344 тона отпадъци, предмет на незаконен превоз
post-image

Изискани са допълнителни становища за здравния риск от предприятие за рециклиране в с. Яхиново

По искането на РЗИ-Кюстендил заявителят трябва да предостави допълнителната информация като опише вероятните значителни въздействия върху здравето на хората при реализацията на инвестиционното предложение
post-image

Високотехнологични дървета за чист въздух

Данни на Световната здравна организация (СЗО) показват, че над 90 % от населението живеят в райони, където качеството на въздуха не отговаря на стандартите, определени в нейните насоки.