Няма законова възможност за прехвърляне на неизразходвани средства в пчеларството

Земеделското министерство с реакция след твърдения за парите в пчеларския сектор на Сребрин Илиев, заместник-председател на Националния браншови пчеларски съюз
post-image

Пчеларите получават 4,5 млн. лева по de minimis

Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро
post-image

Пчелните семейства под заплаха през есента

През есента пчеларите са заплашени от ниските изкупни цени на суровината и наличието на болестти по пчелните кошери. В същото време от бранша се обединиха срещу търговското споразумение между Европейския съюз и блока Меркосур.
post-image

Специални изисквания за българския пчелен мед, предназначен за китайския пазар

България и Китай подписаха Протокол за инспекция, карантина и ветеринарно-санитарни изисквания за мед, предназначен за износ. Това е значителен напредък и важен етап от цялостната процедура по договаряне на условията за износ на български пчелен мед за Китайска народна република.
post-image

Нелечима заразна болест по пчелите във Врачанско

Във Врачанско е потвърден случай на нелечимата болест – Американски гнилец по пчелите. Пикът на заболяването е през лятото, тъй като високите температури благоприятстват развитието му. Първият признак е разреденото пило.