Булпек

От 9 до 12 ноември 2016 г. Интер Експо Център – София ще бъде домакин на 23-ото издание на международното изложение БУЛПЕК.

Дългогодишното провеждане на изложба БУЛПЕК е доказателство за нейния авторитет и значимост за специалистите и производителите  от областта на хлебопроизводството и сладкарството. В дните на БУЛПЕК професионалистите от бранша ще имат възможност да намерят решения за цялостния цикъл на производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, да обменят опит със свои колеги както от България, така и от чужбина, да намерят нови партньори, да участват в деловата програма.

Профил на БУЛПЕК:

 • Хляб и хлебни продукти
 • Сладкарски изделия
 • Суровини и материали
 • Адитиви
 • Машини, оборудване, технологии и цялостни решения за хлебопроизводство и сладкарство, за производство на макаронени, захарни и шоколадови изделия, за сладоледопроизводство и др.
 • Хладилна техника
 • Специализирано лабораторно оборудване
 • Опаковки
 • Консумативи
 • Специализирани транспортни средства
 • Специализирана литература

Паралелно с БУЛПЕК в шестте зали на Интер Експо Център ще се проведат международните изложения МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, САЛОН НА ВИНОТО, ИНТЕРФУД & ДРИНК и СИХРЕ.