Международна изложба и конференция за управление на отпадъците

От 7 до 9  март в София ще се проведе ежегодната международна изложба и конференция за управление на отпадъците в т.ч. и селскостопанските и приложението им като суровина за извличане на енергия от тях. Изложители от 13 държави ще покажат как селскостопански отпадъци могат да се използват за получаване на енергия, която да се прилага обратно в техния бит или производство. Ще бъдат демонстрирани малки и микро биогаз инсталации за оползотворяване на място на отпадъците от ферми, земеделски производства, хранително-вкусова промишленост и  всички останали индустриални сектора, образуващи биоразградими отпадъци.

Ще може да се видят и високо ефективни системи за компостиране и за производство на биогаз от биоразградимата част от твърдите битови отпадъци на общините. Ще бъдат предложени също така селскостопански машини и линии за тръбно силажиране и компостиране, както и земеделски системи в оранжериите с напреднали технологии т.н. хидропонно отглеждане на култури.

Какви други експонати ще привлекат вниманието на земеделските стопани и фермерите:

  • машини за автоматизирано преработване на селскостопанските отпадъци в биомаса; преси за балиране 
  • машини за компостиране и за приготвяне на силаж.
  • системи за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи, както и от битови отпадъци.
  • оборудване за отстраняване на обвивките на житните растения и маслодайните семена, както и машини за изпичане в маслодобивната промишленост, които успешно се прилагат при производството на фуражи и храни.
  • инсталации за производство на храни за домашни любимци
  • хибридна когенерационни система чрез биомаса и биогаз  за икономично отопление и охлаждане - чрез оползотворяване на отпадната топлина в някои промишлените процеси като консервни фабрики, винарни, парници и мандри. 
  • Интересна тема ще е как може да се внедри една качествена отоплителна система - чрез използване на различните видове термопомпи (геотермални, въздушни и за отработен въздух. Когато се изгражда отоплителна система с термопомпа е задължително да подберем качествен и надежден продукт, за да можем да се разчита на безпроблемна работа в студените дни, дори и при температури под -25 градуса. Същевременно самата инвестиция в термопомпа е с цел експлоатационните ни разходите да бъдат ниски, а това зависи от ефективността й. Предимствата на термопомпите са много - минимално обслужване, възможност за охлаждане, най-ниска цена на топлинна енергия, автоматизирана работа,  съвместимост с различни топлоизточници и др

По време на конференцията на 8 март представители на Европейската асоциация за биогаз ще разяснят за неправилната употреба на утайките от пречиствателните станции, което  може да предизвика сериозни екологични последици (замърсяването на околната среда, свлачище, и т.н.). Броят на инсталации за биогаз в Европа се е увеличил до 17 376 през 2015 г. като утайки са втората най-използвана суровина за производство на биогаз в Европа, представляваща 16 %. 

13 лектори от Белгия, България, Италия, Холандия и Германия ще вземат участие в конференцията. Сред тях са  представители на Министерството на околната среда и водите, ГД „Околна среда“ на Европейската комисия, Агенция по околна среда към Министерството на инфраструктурата и околната среда на Холандия; Асоциация на еколозите от общините в България; Представител на Софийска община; Martin GmbH, Европейска асоциация за биогаз и др. На специална Сесия посветена на ИТАЛИЯ, организирана от Офиса в София на ИЧЕ - Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина, ще се представят италианските изложители

Теми: Кръговата икономика: предизвикателства и възможности за ЕС и България; Аспекти на националната политика по отношение на отпадъците; Холандският напредък в контекста на кръговата икономика; Представяне на най-добрите чужди и български практики като успешни примери при кръговата икономика; София и интегрираната система за управление на отпадъците; Технологии и централи на фирма MARTIN – решения за използване на енергията и суровините от отпадъците; Производството на биогаз от активни утайки от пречиствателните станции и др

Полезни връзки:

Програма на конференцията
Регистрация на слушатели
Регистрация за посещение на изложбата