1. Начало
 2. Предстоящо
 3. Семинари
 4. Конференция по Проект “Транс-национална мрежа за подкрепа на малки и средни предприятия в секторите животновъдство и растениевъдство”

Конференция по Проект “Транс-национална мрежа за подкрепа на малки и средни предприятия в секторите животновъдство и растениевъдство”

Стартираща конференция по Проект “Транс-национална мрежа за подкрепа на малки и средни предприятия в секторите животновъдство и растениевъдство” –  AGRO-START ще се проведе на 26 март 2013 г. в хотел „Сентръл Парк” в София.  Организатор на събитието е Български икономически форум – един от българските партньори по проекта.

За участие в конференцията са поканени представители на публичния, частния и неправителствения сектор, свързани с развитието на растениевъдството и животновъдството в България. Сред тях са организации, предоставящи услуги в подкрепа на бизнеса в двата сектора, браншови организации, земеделски производители, доставчици на оборудване за селското стопанство, консултантски фирми, медии. Те ще имат възможност да се запознаят подробно с проекта AGRO-START, ще получат информация за предстоящите дейности по проекта в подкрепа на малкия и среден бизнес в двата сектора, както и с начините да се възползват от техните резултати.

В рамките на конференцията ще бъде проведена и дискусия за проблемите и предизвикателствата пред  малките и средни предприятия от секторите растениевъдство и животновъдство, за участие в която са поканени експерти в дирекции „Растениевъдство” и „Животновъдство” в Министерство на земеделието и храните. Ще бъдат обсъдени и нуждите на МСП от двата сектора от специализирани услуги в подкрепа на бизнеса.

Проектът AGRO-START ще бъде реализиран в седем страни (Румъния, България, Гърция, Италия, Словения, Македония, Албания) от 12 организации
. Неговата концепция е ориентирана към повишаването на конкурентоспособността на малките и средни предприятия в секторите животновъдство и растениевъдство в Югоизточна Европа (ЮИЕ). За тази цел ще се използва богат набор от инструменти, включително обучения, семинари, бази данни и др., като централно място ще заeмат усилията за подобряване на услугите в подкрепа на малките и средни предприятия в секторите растениевъдство и животновъдство, предоставяни от различни организации.

Проект “Транс-национална мрежа за подкрепа на малки и средни предприятия в секторите животновъдство и растениевъдство” – AGRO-START се финансира от Европейския съюз, в рамките на Транснационалната програма за сътрудничество в Югоизточна Европа и ще продължи две години от 01/12/2012 до 30 /11/2014.

Акценти в програмата

 • Състояние на животновъдството в България. Перспективи за развитие
 • Проблеми и предизвикателства пред МСП от млекопреработвателния сектор в България
 • Възможности и перспективи за производство на млечни продукти в малки мобилни мандри
 • Проблеми и предизвикателства пред малките и средните предприятия от сектор „Растениевъдство” в България
 • Нуждите на МСП от секторите „Животновъдство” и „Растениевъдство” от специализирани услуги в подкрепа на бизнеса
 • Възможности за развитие на фъстъкопроизводство и производство на сусам от МСП в България

Участници в програмата

 • Д-р Златка Възелова, Директор, Дирекция „Животновъдство”, МЗХ;
 • Г-н Любомир Маринов, Изпълнителен директор на НССЗ;
 • Антоанета Божинова, Изпълнителен директор на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
 • Силвия Василева, началник отдел „Животновъдство и генетични ресурси”, МЗХ
 • Диляна Славова, Президент, Национална асоциация на млекопреработвателите
 • Проф. Марин Тодоров, Институт по планинско животновъдство и земеделие – гр. Троян
 • Инж. Христо Иванов, БЛИЦ ЕООД, Пловдив
 • Евгения Митрова, и.д. Директор, Дирекция „Растениевъдство”, МЗХ
 • Проф. Сийка Стоянова, Институт по растителни и генетични ресурси – Садово
 • Татяна Янчева – началник отдел „Дейности по национални и европейски програми”, ГД „Съвети в земеделието”, Национална служба за съвети в земеделието”
 • Делян Георгиев – главен експерт „Дейности по национални и европейски програми”, ГД „Съвети в земеделието”, Национална служба за съвети в земеделието”

Ползи за участниците

 • Дефиниране на най-наболелите проблеми, пред които са изправени предприятията в сферата на „Растениевъдството” и „Животновъдството
 • Адресиране на тези проблеми към институциите
 • Запознаване с конкретните мерки, в помощ на предприятията в сферата на „Растениевъдството” и „Животновъдството”, които ще бъдат осигурени по проект AGRO-START

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.