НАУЧНА СЕСИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ”

Програма на събитието:

10 ОКТОМВРИ

08:30 –09:30-РЕГИСТРАЦИЯ

09:30 –10:00-ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

10:00 –12:00 -ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

Проф. дн Ирена Атанасова, ИПАЗР, 10:00 –10:30 (Агро)екология и устойчиво земеделие за бъдещето, което искаме

Доц. д-р инж. Нели Гаджалска, ИПАЗР, 10:30 –11:00 Хидромелиоративната наука и практика-развитие и управление

Проф. д-р Оля Караджова, ИПАЗР, 11:00 –11:30 Да защитим растенията –да съхраним живота. 2020-та -Международна година на растителното здраве

Проф. д-р Методи Теохаров, ИПАЗР, 11:30 –12:00 110 години от първия фундаментален труд на Н.Пушкаров за генезиса на почвите и неговото непреходно значение

12:00–13:00 - ОБЕДНА ПОЧИВКА

13:00 –17:00 -ДОКЛАДИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ

Проф. д-р Светла Русева, ИПАЗР, 13:00 –13:20 Методични подходи за определяне на почвените индикатори за дефиниране на земеделските райони в България с природни ограничения, различни от планинските

Доц. ктн Дмитрий Домущи, Украйна, 13:20 –13:40 Обоснование технологий ремонтно-технического обслуживания уборочно-транспортных комплексов

Проф. д-р инж. Снежан Божков, ИПАЗР, 13:40-14:00 Техническо решение за пневматична селективна резитба на розови насаждения

Доц. ктн Петр Осадчук, Украйна, 14:00-14:20 Cleaning sunflower oil using the ultrasonic field

Проф. дсн Огнян Костов, Жечко Йорданов, НАЦИОНАЛНА АСОЦИЯ ЗЕЛЕНА СЪРНИЦА, НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗЕЛЕНА ЗЕМЯ, НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗЕЛЕНА ТРАКИЯ, 14:20-15:00

1. Цели и осъществими практики за ресурсно оползотворяване на отпадъци от селскостопански, горски производства и ландшафтни проекти за регенериране на почвените ресурси в Р България 2. Интегрирани регенеративни практики за ресурсно оползотворяване на отпадьци генерирани в производството и преработката на продукти в селското и горското стопанство

15:00 –15:20 -КАФЕ-ПАУЗА

Проф. дн Людмила Малинова, ЛТУ, 15:20-15:40 Някои резултати от стационара за интензивен мониторинг на горските екосистеми в местността Витиня

Доц. д-р Веселка Гюлева, И-т по гората, 15:40-16:00 Растеж и развитие на Paulowniatomentosaи Paulowniaelongatax fortune в условията на съдов експеримент

Доц. д-р Цецка Симеонова, ИПАЗР, 16:00-16:20 Leaching of chemical elements under some anthropogenic impacts on Fluvisol

Д-р Иво Ганчев, И-т по микробиология, БАН, 16:20-16:40 Биологичната активност на щамове Bacillus subtilis към щамовеEscherichia coli, стимулиранаот образуването на биофилми и секрецията на съпланцин

Проф. дсн Зорница Попова, ИПАЗР, 16:40-17:00 Водоспестяващи и екологосъобразни технологии и поливни режими при напояването по бразди

17:00 –18:00 -ДИСКУСИЯ13:00 –17:00 -ПОСТЕРНА СЕСИЯ

11 ОКТОМВРИ

08:30 –09:00 -РЕГИСТРАЦИЯ

09:00 –12:00 -ДОКЛАДИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ

Доц. д-р Катерина Донева, ИПАЗР, 09:00-09:20 Топлинни свойства на горски почви при различно съотношение на вода и въздух в поровото пространство

Доц. д-р Кирил Стефанов, ЛТУ, 09:20-09:40 Oсновни принципи при проектирането и използването на машинно-тракторния парк в горскотo стопанство

Димка Иванова, докторант, ИПАЗР, 09:40-10:00 Последействие на органични торове (пелети) и влияние на листни биостимулатори при отглеждане на Рукола (Eruca sativa L.) на Излужена смолница и Алувиално-ливадна почва.

Доц. д-р Юрий Енакиев, ИПАЗР, 10:00-10:20 Study of granulation process of the organomineral fertilizer with a horizontal flat matrix

Ст. експ. Анна Рачова, ИПАЗР, 10:20-10:40 Проучване върху резултативни параметри на добива от зърно на пшеницата за агроекологичния район на Софийското поле

Гл. ас. д-р Ивайло Кирилов,ИПАЗР, 10:40-11:00 Reclamation of heaps and industrial sites in the region of Madjarovo mine (Bulgaria)

Ас. Виктория Кънчева, ИПАЗР, 11:00-11:20 Оценка на качеството на водите на р. Тополница посредством многовариационни статистически анализ

Миладин Назарков, докторант, ИПАЗР, 11:20-11:40 Динамика на натрупване на абсолютно суха биомаса при царевица

Красимир Димов, докторант, ИПАЗР, 11:40-12:00 Анализ на технологии за оползотворяване надървесна биомаса от интензивни култури

12:00 –13:00 -ОБЕДНА ПОЧИВКА

13:00 –15:00 -ДОКЛАДИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ

Проф. д-р Тома Шишков, ИПАЗР, 13:00-13:20 Addressing dual challenges high productivity and high resource use efficiency of smolnitsa in Chirpan region Southern Bulgaria

Ас. Алмира Георгиева, И-т по микробиология, БАН, 13:20-13:40 Антифунгален потенциал на етеричните маслаот българска Rosa albaL. И Rosa damascenaMill., индивидуално и в комбинация с нистатин

Гл. ас. д-р Зорница Митрева, ИПАЗР, 13:40-14:00 Създаване на методика за бонитетна оценка на почвените условия за отглеждане на шафран (Crocus sativus)

Ас. Благой Еленов, ИПАЗР, 14:00-14:20 Възможности за използване на конусни дюзи за работа с дронове

Гл. ас. д-р Мартин Ненов, ИПАЗР, 14:20-14:40 Оптимизиране на агротехническите звена в технологиите за зърнопроизводство в Софийски район

14:40 –15:00 -КАФЕ-ПАУЗА

15:00 –16:00 –ДИСКУСИЯ

09:00 –15:00 -ПОСТЕРНА СЕСИЯ

16:00 –ЗАКРИВАНЕ НА НАУЧНАТА СЕСИЯ

 

 

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.