Световен ден на почвата

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” към Селскостопанска академия, Национален музей „Земята и Хората”, и Българско почвоведско дружество организират отбелязване на Световния ден на почвата на 5.12.2018 г. от 11:00 часа в Национален музей „Земята и Хората”, ул. „Черни Връх” № 4, София.

Темата на 2018 година: Дай решение за замърсените почви.