1. Начало
  2. Предстоящо
  3. Семинари
  4. VIII-ма Международна научна конференция „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“ 27-28 октомври 2021 г.

VIII-ма Международна научна конференция „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“ 27-28 октомври 2021 г.

Имаме удоволствието да Ви поканим на VIII-та Международна научна конференция „Аграрната икономика – в подкрепа на земеделието“ под мотото „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“, 27-28 октомври 2021 г., с организатор Институт по аграрна икономика към ССА.
Форумът ще се проведе в хибриден формат с възможност за он-лайн и присъствено представяне на докладите на място в ИАИ
Насоченост към: академичните и научните среди, представители на бизнеса в земеделието, местната администрация и държавната адмиинистрация.
 
Тематични направления:
  • Земеделски и стокови пазари – макроикономически ефекти;
  • Земеделски политики в прехода към устойчива и зелена икономика;
  • Пазарът на храни - COVID-19 и международната търговия;
  • Бъдещето пред различните типове селски райони;
  • Иновации, кръгова и биоикономика;
 
Официални езици:
Английски (помощен език - български)
 
 
Предварителна програма – 27 Октомври
 
09:00 – 09:30 Регистрация и присъединяване на онлайн участниците в Zoom
 
Meeting ID: 963 4215 1810
 
Passcode: 130850
 
09:30 – 10:00 Официално откриване и поздравителни адреси
Г-н Георги Събев – Заместник министър на Министерство на земеделието, храните и
горите
Г-жа Алисия Ернандес – Земеделско аташе към Посолството на САЩ
Г-жа Десислава Тальокова – Изпълнителен директор на Фондация „Америка за България”
Проф. д-р Мартин Банов – Председател на Селскостопанска академия
10:00 – 11:30 Пленарна сесия – Земеделски стокови пазари
Модератор: Проф. Храбрин Башев - ИАИ
10:00 – 11:00 „Приоритети и политики в областта на храните“
Министерство на земеделието, храните и горите
„Предвиждания за глобалните стокови пазари и настоящи
ключови фактори на влияние“
д-р Джулиан Бинфийлд – FAPRI, Университет Мисури
„Предвиждания за основни сектори в българското селско
стопанство“
гл. ас. д-р Даниела Димитрова, докторант Васил Стойчев – CAPA
11:00 – 11:30 Дискусия и обобщение
11:30 – 13:00Пленарна сесия – ОСП и отраженията на аграрната политика
Модератор: Проф. Иван Пенов – Аграрен Университет
11:30 – 12:30 „Новости, приоритети и възможности“
Снежана Благоева - Представителството на Република България в
ЕС
„Очаквани изменения в земеделското развитие от „Зелената”
сделка и Новата ОСП“
доц. д-р Раул Йонгенийл, Университет Вагенинген, Нидерландия
„Факторната производителност - перспективи в Новата ОСП“
доц. д-р Божидар Иванов - ИАИ
12:30 – 13:00 Дискусия и обобщение
13:00 – 14:00 Обяд
14:00 – 17:00 Пленарна сесия – Приложни резултати и научни търсения от
Фундаментални изследователски проекти
Модератор: доц. Диляна Митова - ИАИ
14:00 – 14:45 „Класификация на размера на стопанствата и подход за
обработка на статистически извадки“
доц. д-р Божидар Иванов, проф. д-р Храбрин Башев, гл.ас. Десислава
Тотева, гл.ас. Ангел Саров, ас. Михаела Михайлова, ас. Петко
Симеонов, ИАИ, София
доц. д-р Божин Божинов, гл. ас. д-р Силвия Василева, АУ, Пловдив
„Вегетационните индекси в прецизното земеделие – какво
представляват и как да се използват?“
гл. ас. д-р Силвия Василева, Кирил Маринков, АУ, Пловдив
доц. д-р Божидар Иванов, ИАИ, София
проект: “Оптимизиране параметрите на прецизното земеделие за
подобряване производствената ефективност и проследяемост на
земеделските продукти”
14:45 – 15:30 „Прецизно пчеларство“: същност и подходи при трансфера на
информация в производството“
гл. ас. д-р Цветан Цветанов, гл. ас. д-р Евгени Петков, ИЖ,
Костинброд
„Историческо развитие на стремежа към дигитализация на
информацията и отражение на тези процеси в птицевъдния
сектор“
гл. ас. д-р Евгени Петков, ИЖН, Костинброд
„Определяне на оптималния бизнес модел за дигитализация на
земеделското стопанство и използването на мултикритериен
анализ“
гл. ас. д-р Красимир Костенаров, НБУ, София
проф. д-р Димитър Николов, гл. ас. д-р Антон Митов, ИАИ, София
проект:“Теоретични модели за развитие на дигиталното земеделие“
– DIAGRO
15:30 – 16:15 „Поземлените отношения: фактор за стабилизиране на
икономическата система на българското земеделие“
проф. д-р Пламена Йовчевска, проф. д-р Нина Котева, гл. ас. д-р
Ангел Саров, гл. ас. д-р Даниела Цвяткова, ас. Михаела Михайлова,
ИАИ, София
„Социално-икономически анализ на поземлените отношения в
България“
проф. д-р Иван Пенов, доц. д-р Виолета Дириманова, доц. д-р Минко
Георгиев, доц. д-р Теодора Стоева, АУ, Пловдив
„Пазарът на земеделска земя като комплексна система“
доц. д-р Мария Станимирова, гл. ас. д-р Дамян Кирчев,
гл. ас. д-р Павлина Иванова, ИУ, Варна
проект:“Поземлени отношения и европейска политика – Синергия и
перспективи за българското земеделие” – ПОЗЕСИН
16:15 – 17:00 „Агроекологична оценка на утайките от ПСОВ с цел
използването им в практиката“
доц. д-р Весела Георгиева, доц. д-р Росица Георгиева,
проект:“Социално-икономически ефекти от използването на утайки
от ПСОВ в земеделието“ – AGRORING
17:00 – 17:10 Дискусия и обобщение
 
Сесии – 28 Октомври
 
09:00 – 09:30 Присъединяване на онлайн участниците в Zoom и откриване на Втория
конферентен ден
 
 
Meeting ID: 940 6934 6712
 
Passcode: 360283
 
09:30 – 12:00 Пленарна сесия – Конкурентоспособност на земеделието и развитие на
хранителната верига
Модератор: доц. Божидар Иванов - ИАИ
09:30 – 12:00 „Насоки за трансформиране на хранителните системи към
устойчивост – можем ли да действаме заедно в макро-регион
Централна и Източна Европа?“
доц. д-р Павел Хмелински, IERiGZ-PIB, Варшава, Полша
„Ролята на земеделското застраховане като инструмент за
управление на риска“
проф. д-р Ивана Стаменковска, проф. д-р Александра Стойческа,
доц. д-р Ристе Еленов, проф. д-р Драги Димитриевски, Университет
„Кирил и Методий“, Скопие, Северна Македония
„Промени в земеделието и въздействието им на селските райони“
проф. дин Юлия Дойчинова, доц. д-р Зорница Стоянова,
проф. д-р Албена Митева, УНСС, София
„Пазарът на храни – COVID 19 и международната търговия“
доц. д-р Мариус Хамилчук, Варшавски Университет по природни
науки, Полша
„Европейската земеделска политика – насоченост към
земеделските производители в Унгария“
д-р Норберт Потори, Институт по аграрна икономика, Будапеща,
Унгария
„Каква е конкурентоспособността на българските ферми?“
проф. д-р Храбрин Башев, проф. д-р Нина Котева, ИАИ, София
„Факторна производителност на избрани сектори от българското
земеделие“
гл. ас. д-р Десислава Тотева, докторант Васил Стойчев, ИАИ,
София
гл. ас. д-р Даниела Вачевска, ИЛВ, Плевен
Дискусия
12:00 – 13:00 Обяд
13:00 – 15:00 Пленарна сесия - Европейска мрежа за развитие на селските райони” -
ERDN
Модератор: доц. д-р Павел Хмелински – Координатор на Европейска мрежа за развитие
на селските райони и Институт за развитие на земеделието и селските райони - Полша
13:00 – 15:00 „Селските райони и знанието – времева и пространствена
перспектива“
доц. д-р Конрат Чапиевски, Институт по география и
пространствена организация, Варшава, Полша
“Различният териториален капитал – различни стратегии за
развитие на селските райони: някои примери от Словакия”
д-р Владимир Шекели, ст. изследовател, Институт по география
към Словашката академия на науките, Братислава, Словакия
„Мястото на селските райони в представите на младите
европейци за бъдещето“
доц. д-р Кшищоф Янц, Силвиа Долзблаш, Анджей Рачик,
Робърт Скржипчински, Университет Вроцлав, Полша
“Интелигентно земеделие, екологичен преход и Новата ОСП”
Д-р Пиермихел Ла Сала, доц. д-р Никола Фацилонго, д-р Ругиеро
Сардаро, Университета на Фоджа – катедра по икономикс,
лаборатория за изследвания в селските райони, Италия
Даниела Панио, докторант, Университет Фоджа – катедра по
икономика
„Избор и класификация на изследователското пространство
определящо устойчивото развитие на земеделието“
доц. д-р Збигниев Флорианчук, проф. д-р Барбара Величко,
IERiGZ-PIB, Варшава, Полша
“Напредък на стратегията за биоикономика в Румъния”
Доц. д-р Дан-Мариус Войцилас, Институт по аграрна икономика
към Румънската академия на науките
Дискусия
15:00 – 17:00 Пленарна сесия – Агроекологични перспективи и възможности пред
биоикономиката
Модератор: доц. Божин Божинов – Аграрен Университет
15:00 – 17:00 „Възможна ли е отговорна иновация? – случаят със Северна
Македония“
доц. д-р Ана Симовска, доц. д-р Емелдж Туна,
проф. д-р Драган Гошевски, ИАИ, Скопие, Северна Македония
„Основни функции на земеделското производство в
Североизточна България: възприятия и оценка от
заинтересованите страни“
доц. д-р Мария Пенева, УНСС, София
„Реализиране на интелигентна биоикономика – науката и
технологиите в полза на устойчивото развитие“
доц. д-р Дарина Заимова, проф. д-р Георги Желязков, Тракийски
Университет, Стара Загора
„Класификация на областите(NUTS 3) в България: фокус върху
категориите Използвана земеделска площ“
доц. д-р Марина Николова, гл. ас. д-р Радка Ненова, СА „Д.А.Ценов“,
Свищов
„Определяне на емисиите от парниковите газове при
производството на различни култури в българското земеделие“
доц. д-р Цветана Харизанова, ИЖ, Костинброд
доц. д-р Божидар Иванов, ИАИ, София
Дискусия
17:00 – 17:10 Заключение и признателност към участниците
 
 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.