post-image
ОСП от полза за всички нас

Тази седмица в предаването Общата селскостопанска политика – от полза за всички нас: Създаване на групи и организации на производители в сектор Плодове и зеленчуци

Какви са ползите за земеделските стопани, държавата и потребителите
post-image
ОСП от полза за всички нас

До 15 май 2020 г. се приемат проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от ПРСР

Подробности за кандидатстването разказва Делян Георгиев, началник отдел Консултантски услуги по национални и европейски програми в НССЗ