БАЛКАНСКИ ВИНЕН ФЕСТИВАЛ

В Балканския винен фестивал взеха участие 1000 вина от над 100 изби от всички балкански държави. Фестивалът и състезателната част от него се състояха в рамките на 5 дни. Българските производители на вино обмениха опит със свои колеги извън страната и научиха за внедряването на нови и иновативни технологии.