1. Начало
  2. Видеа
  3. Инвестиции
  4. Компенсаторни интервенции в Стратегическия план

Компенсаторни интервенции в Стратегическия план

Кои са новите интервенции, кои познати мерки ще продължат да се прилагат

Кои са новите компенсаторни интервенции в Стратегическия план: 
 
  • Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство – отнася се за зърнено-житни и слънчоглед, ставката е 170 евро на ха.
  • Насърчаване намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт – отнася се за производители на плодове, зеленчуци, десертно грозде – поема се 5-годишен ангажимент. Продукцията трябва да бъде реализирана на местни пазари. Ставката е 250 евро на ха.
  • Интервенция Насърчаване на естественото опрашване с 2 операции. 
  • Интервенция Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви
  •  към климатичните условия – ще се подпомагат производители на плодове, зеленчуци, билки, десертно грозде. 
  • Интервенция Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство – за земеделци, отглеждащи полски култури, зеленчуци, билки, етеричномаслени култури.
  • Интервенция Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни - ще се подпомага подсяването на пасища със специфични тревни смески.
 
Познатите агроекологични интервенции, които и през предишния програмен период се прилагаха, са: Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство – новото е, че ангажиментът от 5 годишен става 3-годишен; Хуманно отношение към животните - с нова операция намаляване употребата на антимикробни средства; Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) с тригодишен ангажимент; Поддържане на местообитанията на червеногушата гъска (Branta ruficollis), Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд в орнитологични важни места в обработваеми земи; Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения и Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.