1. Начало
  2. Видеа
  3. ОСП - научи повече
  4. Предстои трети прием по подмярка 16.1. за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ

Предстои трети прием по подмярка 16.1. за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ

Идеята на иновативните проекти е повишаване на производителността в стопанствата и ефективно използване на ресурсите

 

Очаква се стартиране на трети прием по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020. Бенефициери могат да бъдат оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост, които изпълняват конкретен иновативен проект.
Подкрепата по мярката се отпуска като обща сума, която покрива разходите за сформиране, за сътрудничеството и разходите за изпълнение на проекти с размер на сумата по дейности.
Идеята на иновативните проекти е повишаване на производителността в стопанствата и ефективно използване на ресурсите; въвеждане на нови продукти и услуги за разширяване на пазарните възможности за първичното селскостопанско производство; ефективно и ефикасно управление на водите в селското стопанство и опазване от вредното въздействие на водите в земеделските земи; опазване на биоразнообразието, екосистемни услуги и функционалност на почвите и Натура 2000; производство на качествени и безопасни храни и здравословен начин на живот;
 
Повече технически подробности за подмярката разказва Иванка Тодорова, гл. секретар на НССЗ. 
 
 
 
 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.