Общата селскостопанска политика - за стабилна европейска икономика

Създава 44 млн. работни места – не само в земеделието

 

 

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар