Подмярка 16.4 от ПРСР – дългоочакван старт

Нови възможности за финансиране на късите вериги на доставка и подпомагането на местните пазари

 

Коментар на Никола Христович, член на Българската асоциация на консултантите по Европейски програми