Сдружаването на земеделските стопани е един от водещите приоритети на ЕС

За по-справедлива цена на продукцията и по-добър достъп до пазарите