post-image

Петър Христов, административен директор на Организация на производителите на плодове и зеленчуци СЕМЕЛЕ ООД и член на контролния съвет на Българска асоциация на организациите на производители на плодове и зеленчуци:

В страните, в които има голяма степен на организиране, земеделието се развива много добре, както и пазарите