Монсанто първа въвежда понятието относителна зрялост

Американската компания се цели в добиви от царевица над 1000 кг/дка чрез бранда Декалб

Монсанто въвежда при царевицата термина относителна зрeлост, който определя дължината на вегетацията. Понятието отдавна е известно в САЩ, в България се използва ФАО. То обаче в определени ситуации води до заблуди, затова Монсанто въвежда специална терминология, която обхваща периода от поникване до достигането на физиологична зрeлост и отдаване на влагата.

Монсанто предлага специални технологии на отглеждане на царевичните растения. Всеки един от хибридите е тестван, за да се определи къде е най-голямата му сила – слабоинтензивна, средноинтензивна, високоинтензивна или комбинация от трите технологии. При слабоинтензивната технология добивите са до 700 кг, при средноинтензивната от 700 до 1000 кг, а при високоинтензивната технология над 1000 кг/дка.