Етикет: AEWA
post-image
Новини Околна среда

Участници от 20 страни обсъждаха приоритетни мерки за два застрашени вида

Международната работна група за червеногушата гъска е координирана от Българското дружество за защита на птиците и понастоящем се председателства от Украйна