Етикет: азот
post-image
Новини Институции

Нулево замърсяване: Доклад на Комисията показва, че е необходимо да се направи повече за борбата със замърсяването с нитрати на водите

България, Кипър, Естония, Франция, Италия, Португалия и Румъния също имат „горещи точки“, където замърсяването следва спешно да бъде намалено
post-image
Новини Институции

ЕК прекрати наказателната процедура срещу България, свързана със замърсяване на атмосферния въздух

Страната ни има задължение за спазване на обща стойност за емисиите на серен диоксид, ни оксиди и прах от всички големи горивни инсталации