Етикет: de minimis
post-image
Новини Институции

Признатите организации на производителите на череши и вишни също ще получават помощ за реализация на реколтата

Помощта е част от мерките, които се въвеждат от държавата като облекчения за земеделските стопани, заради пандемията от коронавирус
post-image
Новини Растениевъдство

5 милиона лева се разпределят в помощ на оранжерийните производители

Продукция в търговските обекти имат право да предлагат само земеделски стопани, които са подали заявления по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство за Кампания 2019
post-image
Новини Животновъдство

Приключва приемът на заявления от земеделските стопани, отглеждащи овце-майки и кози-майки, които не са реализирали на пазара минимално изискуемите количества мляко

Общият размер на подпомагането за един фермер по схемата не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро
post-image
Новини Животновъдство

Стопаните на овце и кози-майки под селекция кандидатстват за

Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин по схемата не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро за период от три данъчни години