Етикет: de minimis
post-image
Новини Институции

ДФ „Земеделие” утвърди 18 000 лв. помощ за пчеларите, произвеждащи „Странджански манов мед“

Помощта за производител е в размер на 1800 лв. с ДДС и се предоставя за покриване на разходи за контрол за съответствие с продуктова спецификация
post-image
Новини Животновъдство

Приключва приемът на заявления от земеделските стопани, отглеждащи овце-майки и кози-майки, които не са реализирали на пазара минимално изискуемите количества мляко

Общият размер на подпомагането за един фермер по схемата не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро
post-image
Новини Животновъдство

Стопаните на овце и кози-майки под селекция кандидатстват за

Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин по схемата не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро за период от три данъчни години