Етикет: дейност
post-image
Новини Горско стопанство

На вниманието на търговците, вписани в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/ по чл. 241, ал. 1 от Закона за горите /ЗГ/ за извършване на и в горски територии

Заявлението и декларациите се качени на интернет – страницата на ИАГ
post-image
Новини Институции

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската (ЗВМД) беше приет на второ четене днес

С промените отпадат всички изисквания за регистрация по член 137 от ЗВМД, касаещи Закона за устройство на територията
post-image
Новини Институции

Министър Танева: Сектор „Рибарство и аквакултури“ ще бъде подкрепен с над 16 млн. лв. по три подмерки от ПМДР 2014-2020 г.

Максималната помощ е до 80 хил. лв. и тя ще е за всички оператори, които са на светло и легално са декларирали ите си по обективни показатели
post-image
Новини Институции

ИАБГ разработи уеб платформа за прогнозиране на опасни метеорологични събития

Географското положение и характеристиките на местния климат определят България като една от страните в Европа с висока честота на опасни метеорологични явления, като градушка, наводнения, гръмотевична и други
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

122 проекта по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски и“ от ПРСР 2014-2020 преминават до следващ етап на оценка

ДФЗ - РА ще изпрати уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка на кандидатите
post-image
Новини Околна среда

С посещение на две защитени зони от Натура 2000 бе дадено началото на активното участие на гражданите чрез науката в полза на природата

Загубата на биологично разнообразие не е абстракция, случваща се далеч, а e реалност в ежедневието и често съвсем близо до нас
post-image
Новини Горско стопанство

Д-р инж. Ценко Ценов ще изпълнява длъжността заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите

Той е част от екипа изготвил проекта на Закона за горите от 2011 г. и е съавтор на концепцията за реформа в горския сектор