Етикет: ЕК
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Предложения от Асоциацията на Българските Но-Тилъри по схеми за подпомагане по Стълб I в контста на зелената архиттура в новия програмен период на ОСП (2021-2027)

Те са представени на МЗХГ в рамките на публичното обсъждане на новите осхеми