Етикет: елени
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Ставката за з директни плащания за Кампания 2019 е в размер 122.67 лева на хектар

Схемата за зте директни плащания е задължителна за прилагане от държавите членки и от земеделските стопани, получаващи плащания по Схемата за единно плащане на площ
post-image
Новини Институции

Опред са граничните пунктове, през които ще преминават „зте коридори“ за доставка на стоки

Опред са и точки за преминаване с държавите от Западните Балкани и Турция, за които Европейският съюз също е предприел действия за координиран подход
post-image
Новини Институции

Европейската комисия представя практически насоки за гарантиране на транспорта на стоки чрез з ленти за преминаване

Нито едно товарно превозно средство или водач не следва да бъдат подлагани на дискриминация, независимо от произхода и местоназначението им, националността на водача или държавата на регистрация на превозното средство
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Десислава Танева: В България се прилагат мерки, които имат положително влияние върху задържане на въглерода в почвата

Съществуващите в България земеделски практики може да допринесат за постигането на високи екологични резултати