Етикет: фонд
post-image
Новини Институции

МОСВ и БДИБР обсъждат със заинтересованите страни актуализацията на Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район

Бенефициент по проекта е Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ, а партьори са четирите басейнови дирекции за управление на водите
post-image
Новини Институции

Правителството пренасочи свободни средства от Кохезионния към Европейския за регионално развитие и ОПИК за подкрепа на мерки за COVID-19

С тези средства ще се осигури допълнително финансиране за подкрепа на схемите за оборотен капитал и ликвидност на малки и средни предприятия