Етикет: мерки
post-image
Новини Институции

те за намаляване на отрицателните последици от COVID-19 ще бъдат подкрепени със средства от Оперативна програма „Добро управление“

Oсигуряват се допълнителни публични ресурси от Европейския социален фонд и държавния бюджет за целенасочени социално-икономически за справяне с последствията от кризата
post-image
Новини Институции

Правителството пренасочи свободни средства от Кохезионния фонд към Европейския фонд за регионално развитие и ОПИК за подкрепа на за COVID-19

С тези средства ще се осигури допълнително финансиране за подкрепа на схемите за оборотен капитал и ликвидност на малки и средни предприятия
post-image
Новини Институции

Актуализиран е Планът за предотвратяване разпространението на АЧС в България за 2020 г.

Финансовият ресурс ще бъде насочен за осигуряване на навременно организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в страната